Yozgat Bozok Üniversitesi

YÖNETMELİKLER

YÖNETMELİKLER

Yozgat Bozok Üniversitesi Çocuk Gelişimi, Eğitimi Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği 

Yozgat Bozok Üniversitesi Öğrenme ve Öğretmeyi Geliştirme Uygulama ve Araştırma Merkezi (YÖGEM) Yönetmeliği

Bozok Üniversitesi Ön Lisans, Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği (2018 Sonrası)

Yozgat ve Yöresi Araştırmaları Merkezi Yönetmeliği (YENİ)

Bozok Üniversitesi Türkçe Öğretimi Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

Bozok Üniversitesi Girişimcilik ve Üniversite-Sanayi İşbirliği Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

Bozok Üniversitesi Teknik ve Mühendislik Hizmetleri Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

Bozok Üniversitesi Kadın Sorunları Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

Bozok Üniversitesi İş Sağlığı Ve Güvenliği İle Meslek Hastalıkları Uygulama Ve Raştırma Merkezi Yönetmeliği

Bozok Üniversitesi Tıp Fakültesi Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği

Proje Koordinasyon Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

Tarımsal Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği(BOZOKTUAM)

Öğrenci Konseyi Yönetmeliği

Bozok Üniversitesi Dil Eğitimi ve Öğretimi Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

Genel Sağlık Sigortası İşlemleri Yönetmeliği

Bozok Üniversitesi Bilgisayar Bilimleri Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

Yükseköğretim kurumları özürlüler danışma ve Koordinasyon yönetmeliği

Bozok Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

Doçentlik Sınav Yönetmeliği

Yükseköğretim Kurumlarında Yabancı Dil Öğretimi ve Yabancı Dille Öğretim Yapılmasında Uygulanacak Esaslara İlişkin Yönetmelik

Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Naklen veya Açıktan Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik

Bozok Üniversitesi Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

Bozok Üniversitesi Döner Sermaye İşletmesi Yönetmeliği

Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliği

Yükseköğretim Kurumlarında Önlisans Ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yan Dal İle Kurumlar Arası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik

Meslek Yüksekokulları Ve Açıköğretim Ön Lisans Programları Mezunlarının Lisans Öğrenimine Devamları Hakkında Yönetmelik

Bozok Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim Ve Sınav Yönetmeliği

Bozok Üniversitesi Yaz Okulu Yönetmeliği

Bozok Üniversitesi Ön Lisans, Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği

Yükseköğretim Kurumları Kısmi Zamanlı Öğrenci Çalıştırma Usul Ve Esasları

Resmi Yazışmalarda Uygulanacak Esas ve Usuller

Taşınır Mal Yönetmeliği

Bozok Üniversitesi Uzaktan Öğretim Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

Lisans Öğrenimlerini Tamamlamayan veya Tamamlayamayanların Ön Lisans Diploması Almaları veya Meslek Yüksekokullarına İntibakları Hakkında Yönetmelik