Yozgat Bozok Üniversitesi

FAKÜLTE YÖNETİM KURULU

FAKÜLTE YÖNETİM KURULU ÜYELERİ

Prof. Dr. Ahmet Karadağ

Dekan (Uhde)

Prof. Dr. Hikmet ULUSAN

Prof. Üye

Prof. Dr.  Uğur KÖLEMEN

Prof. Üye

Prof. Dr. Tayip DUMAN

Prof. Üye

Doç. Dr. Tansel HACIHASANOĞLU

Doç. Üye

Doç. Dr. Mahmut AKIN

Doç. Üye

Dr. Öğr. Üyesi Murat KOÇSOY

Dr. Öğretim Üyesi Üye

Yavuz Metin

Fakülte Sekreteri /Raportör