Yozgat Bozok Üniversitesi

BÖLÜM BAŞKANLARI

İKTİSAT BÖLÜMÜ

 

Görevi

Prof. Dr. Süreyya YILDIRIM

İktisat Bölüm Bşk.

Öğr. Gör. Berk KÜSBECİ

İktisat Bölüm Bşk. Yrd.

İŞLETME BÖLÜMÜ

 

Görevi

Prof. Dr. Hikmet ULUSAN

İşletme Bölüm Başkanı

Dr. Öğr. Üyesi Tuğba ÖZBÖLÜK

İşletme Bölüm Başkan Yrd.

SAĞLIK YÖNETİMİ BÖLÜMÜ

 

Görevi

Dr. Öğr. Üyesi Ümit ÇIRAKLI

Sağ. Yönetimi  Bölüm Başkan

MALİYE BÖLÜMÜ

 

Görevi

Dr. Öğr. Üyesi Recep TEMEL

Maliye  Bölüm Başkanı

SİYASET BİLİMİ VE KAMU YÖNETİMİ BÖLÜMÜ

 

Görevi

Dr. Öğr. Üyesi O. Gökhan HATİPOĞLU

Bölüm Başkanı

ULUSLARARASI İLİŞKİLER BÖLÜMÜ

 

Görevi

Dr. Öğr. Üyesi Hülya TOKER

Uluslararası İlişkiler Bölüm Başkanı

Dr. Öğr. Üyesi Mustafa YILDIZ

Uluslararası İlişkiler Bölüm Başkan Yrd.