Yozgat Bozok Üniversitesi

YÖNERGELER

YÖNERGELER

İdari Personel Naklen Tayin Yönergesi(YENİ)

Akademik Yükseltilme ve Atanma Yönergesi

Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştrıması Yönergesi(YENİ)

Kantin, Kafeterya ve Çay Ocakları İşletim ve Denetimi İle Kiralama Yönergesi(YENİ)

Bilimsel Araştırma Projeleri Uygulama Yönergesi (YENİ)

Öğrenci Toplulukları Yönergesi(YENİ)

Alan Dışı Seçmeli Dersler Birimi Koordinatörlüğü Uygulama Usul ve Esasları (YENİ)

Bozok Üniversitesi Arşiv Yönergesi (YENİ)

Bozok Üniversitesi Etik Komisyonu Yönergesi(YENİ)

Hizmet İçi Eğitim Yönergesi(YENİ)

Sınıf Dışı Etkinlik Dersi Yönergesi(YENİ)

Yurtdışından Öğrenci Kabul Yönergesi(YENİ)

Sosyal Tesisler İşletme Yönergesi(YENİ)

Üniversitemiz Araştırma Görevlilerinin 2547 SK. 50/d Maddesinden 33/a Maddesine Geçirilme Kriterleri

Kalite Güvencesi Yönergesi

Klinik Araştırmalar Etik Kurulu Yönergesi

Öğrenci Toplulukları Yönergesi

Öğrenci Gezi Yönergesi

Sosyal Tesisler İşletme Yönergesi

Uygulamalı Kreş ve Anaokulu Yönergesi

Danışma Kurulları Yönergesi

Pedagojik Formasyon Eğitimi Sertifika Programı Yönergesi

Bozok Üniversitesi Eğitim-Öğretim Komisyonu Yönergesi

Elektronik Belge Yönetim Sistemi ve İmza Yetkileri Yönergesi

Tarımsal Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürlüğü Kuruluş ve İşleyiş Yönergesi

Yozgat Üniversitesi Vakfınca Bilimsel Çalışmalara verilecek Destek

Akademik Yükseltilme Ve Atanma Ölçütleri (29.11.2018 tarihinden önce doçent unvanı alanların Profesörlüğe yükseltilmesinde ve bu tariten sonra yeniden ataması yapılacak olan Dr. Öğr. Üyelerinin atamalarında uygulanacaktır.)

Yurtdışından Öğrenci Kabulüne İlişkin Başvuru ve Kayıt Kabul Esasları

Yükseköğretim Kurumları Arasında Önlisans Ve Lisans Düzeyinde Yatay Geçiş Esasları

Bozok Üniversitesi Çift Anadal Programı ve Yandal Programı Uygulama Esasları

Bozok Üniversitesi Pedagojik Formasyon Yönergesi

Bozok Üniversitesi Vakfınca Fen-Mühendislik-Sağlık Bilimleri Alanında Yurtiçi ve Yurtdışı Bilimsel Çalışmalara Verilecek Maddi Desteklerle İlgili İlkeler

Bozok Üniversitesi Vakfınca Sosyal Bilimler Alanında Yurtiçi ve Yurtdışı Bilimsel Çalışmalara Verilecek Maddi Desteklerle İlgili İlkeler

Bozok Üniversitesi Kısmı Zamanlı Öğrenci Çalıştırma Usul ve Esasları

Bozok Üniversitesi Yangın Önleme Ve Söndürme Yönergesi

Bozok Üniversitesi Hayvan Deneyleri Etik Kurulu Yönergesi

Bozok Üniversitesi Merkez Kütüphanesi Yönergesi

Bilgisayar Ağı ve İnternet Kullanımı Yönergesi

Bozok Üniversitesi Yayın Yönergesi

Bozok Üniversitesi Kampüslerinde Asılacak Olan Afiş, Pankart ve İlanlar Hakkında Yönerge

Öğrenci Sağlık İşleri ve Sağlık Raporları Yönergesi

Bozok Üniversitesi Öğrenci Temsilcileri Ve Konseyi Yönergesi

Bozok Üniversitesi Uluslararası Ofis Yönergesi

Bozok Üniversitesi Ön Mali Kontrol Yönergesi

Yükseköğretim Kurumlarında Yürütülen Yaz Okulları Programları Uygulama Esas ve Usulleri

Üniversitemizde Görev Yapan Öğretim Elemanlarının Görev Sürelerinin Uzatılmasında (Yeniden Atama) Uygulamada Birliğin Sağlanması Amacıyla Yapılacak İşlemler

Yabancı Uyruklu Öğrenci Adaylarının Lisansüstü Programlara Başvuru ve Kabul Yönergesi

Konut Tahsis Yönergesi

Yemek Yürütme Kurulu Yönergesi

Uygulamalı Kreş ve Anaokulu Yönergesi

İsteğe Bağlı Yabancı Dil Hazırlık Sınıfı Yönergesi

Ders Muafiyeti ve İntibak İşlemleri Uygulama Esasları

Özel Öğrenci Yönergesi