Yozgat Bozok Üniversitesi

ÖĞRENCİ DUYURULARI

UZAKTAN ÖĞRETİMLE İLGİLİ ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME KARARLARI

UZAKTAN ÖĞRETİMLE İLGİLİ ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME KARARLARI

Bilindiği gibi, Koronavirüs (Covid-19) nedeniyle 2019-2020 eğitim ve öğretim yılı bahar yarıyılında yüz yüze eğitim yapılamayacaktır. Birimlerin uzaktan öğretimde açılmasını önerdiği dersler uzaktan öğretim ile verilecektir.

Değişik gerekçelerle uzaktan öğretim derslerine katılamayan öğrenciler için 2019-2020 Bahar Yarıyılında yer alan ve uzaktan öğretimle yapılamayan dersler,  yaz okulu kapsamında açılacaktır. Uzaktan öğretimde yapılamayan, teorik kısmı olmayan uygulamalı dersler ve teorik+uygulama içeren derslerin uygulamalı kısımları yoğunlaştırılmış bahar ek döneminde yüz yüze ortamda yapılacaktır.

Yaz okulu takvimi, Üniversitemiz Senatosu tarafından önümüzdeki günlerde belirlenecek olan Yenilenen Akademik Takvimle” ilan edilecektir.  

Yoğunlaştırılmış bahar ek dönemi derslerinin uygulamalarına dair takvim de, Üniversitemiz Senatosu tarafından belirlenerek, ilan edilecektir.  

Stajlar, yoğunlaştırılmış bahar ek dönemi derslerinin uygulamalarına ve yaz okulu derslerine denk gelmeyecek şekilde ilgili birimler tarafından belirlenecek tarihlerde yapılabilecektir.

 Okul deneyimi ve öğretmenlik uygulaması gibi dersler, MEB tarafından yapılacak açıklamaya uygun bir şekilde yürütülecektir.

Elektronik ortamda (çevrimiçi) yapılan derslerin çevrimiçi ara sınavları, elektronik ortamda 06.04.2020 ile 30.04.2020 tarihleri arasında yapılacaktır. Yönetmeliğimizde olduğu gibi ara sınavlar, yılsonu başarı puanının %40’nı oluşturacaktır. Ancak, ara sınavların %70’i  ödev, rapor yazımı ve kısa sınavlar vb. etkinliklerden, %30’luk  kısmı ise çevrimiçi yapılacak sınavdan oluşacaktır. 

Ara sınavların yapıldığı periyotta (06.04.2020 ile 30.04.2020), uzaktan öğretim derslerine devam edilecektir.  

2019-2020 Bahar Yarıyılı 22.05.2020 tarihinde sona ereceğinden, 23 Nisan, 1 Mayıs ve 19 Mayıs tarihlerinde de uzaktan öğretim derslerine devam edilecektir. Yoğunlaştırılmış bahar ek döneminde açılacak derslerin ara sınavları, aynı dönemde yapılacaktır. Yarıyıl sonu final ve bütünleme sınavları ise, “Yenilenen Akademik Takvimde” belirtilen tarihlerde yüz yüze ortamda yapılacaktır.

Çevrimiçi eşzamanlı ara sınav ve diğer etkinliklerin değerlendirilmesine ilişkin hususlar, ilgili programın öğrenme kazanımları ve sonraki süreçlerde yaşanabilecek ihtilaflar ile denetlemeler de göz önünde bulundurularak;

  1. Uzaktan öğretimle yapılan derslerin ara sınavları mümkün olduğunca çoklu değerlendirme araçları (açık uçlu sorular, çoktan seçmeli, boşluk doldurma vb. yapıdan oluşan çevrimiçi eşzamanlı sınav ile ödev, rapor yazımı ve/ya kısa sınavlar vb. eşzamansız etkinlikler kullanılarak yapılacaktır. Sınavların ölçme ve değerlendirme sürecinin güvenliğinin sağlanması hukuki açıdan şeffaf, açıklanabilir ve denetlenebilir ilkeler doğrultusunda tüm değerlendirme araçlarının uygulanmasında kayıt altına alınması, ödevlerin benzerliklerini belirleme, açık uçlu sorulara öğrencilerin vermiş oldukları cevapların benzerliklerinin belirlenmesi gibi yöntemler kullanılabilir. Öğretim elemanı bu kayıtları yasal süresi boyunca saklamakla yükümlüdür. Çevrimiçi eşzamanlı sınavlar öğretim elemanının belirleyeceği bir ders saatinde sadece Google Classroom ve/veya Meet programları aracılığıyla yapılacaktır.
  2. Çevrimiçi eşzamanlı sınavlar için öğrencilerin mazeretleri kabul edilmez. Öğrencinin çevrimiçi eşzamanlı sınava katılmaması ancak, diğer etkinlikleri yapması durumunda, sadece diğer etkinliklerin değerlendirmeye alınarak ara sınav puanının hesaplanması gerekmektedir.
  3. Çevrimiçi sınavların yapılmasına ilişkin açıklayıcı bilgiler ve videolar Üniversitemiz UZEM web sayfasındanhttp://uzem.bozok.edu.tr/ yayınlanacaktır.  

Koronavirüs salgını nedeniyle yapılamayan tez savunma ve yeterlik sınavları, kayıt altına alınarak hukuki açıdan denetlenebilir olma koşulunu sağlaması kaydıyla dijital ortamda yapılabilecektir. Bu konudaki uygulama ve sorumluluk Enstitü Müdürlüklerine aittir.

3.04.2020 19:08