Yozgat Bozok Üniversitesi

GENEL DUYURULAR

Türkiye Siyaset Bilimi Dergisi 2021/1 Makale Çağrısı

 

Türkiye Siyaset Bilimi Dergisi 2021/1

Doğu Akdeniz Jeopolitiği ve Libya’da Güncel Gelişmeler

Sayı Editörü: Prof. Dr. Kürşad ZORLU

 

Yayın Kurulumuz dergimizin Doğu Akdeniz Jeopolitiği ve Libya’da Güncel Gelişmeler ana temalı 2021/1 Sayısı için temel alanın; Doğu Akdeniz’in jeostratejik önemi, jeopolitik ve jeoekonomik durumu, bölgenin enerji kaynakları ve bu kaynakları paylaşım mücadelesi, enerji jeopolitiğinde değişen dengeler, bölgeye yönelik güvenlik stratejileri, Doğu Akdeniz’e kıyıdaş ve kıyıdaş olmayan ülkelerin/uluslararası ve bölgesel kuruluşların politikaları ve stratejileri; Doğu Akdeniz’de deniz yetki alanları, bu alanların hukuki statüsü ve sınırlandırılması, deniz alanlarını belirleme stratejileri, Doğu Akdeniz’de münhasır ekonomik bölge sorunları, Libya Krizi ve Krizin Doğu Akdeniz Jeopolitiğine etkisi, Türkiye’yi bekleyen fırsat ve tehditler gibi alt konularına yoğunlaşan bilimsel literatüre katkı sağlayacak çalışmalar beklenmektedir. Değerlendirmeye alınacak yazıların DergiPark aracılığıyla en geç 20 Ocak 2021 tarihine kadar teslim edilmesi gerekmektedir. Başvuru sahipleri yayın kararı ile ilgili en geç 2021 Şubat ayı içinde bilgilendirilecektir. Dergimizin ana tema dışında da siyaset bilimi, kamu yönetimi ve uluslararası ilişkilerin temel alanlarındaki yayınları diğer konular başlığı altında değerlendirmeye alınacaktır.

Makalelerinizi DergiPark üzerinden göndermek için tıklayınız.

 

 

 

Türkiye Siyaset Bilimi Dergisi (TSBD), Yozgat Bozok Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi tarafından yılda iki kez Mart ve Eylül aylarında Türkçe, İngilizce ve Almanca yayınlanacak Uluslararası hakemli, elektronik ve basılı akademik bir dergidir. Siyaset biliminin her alanında; siyaset teorileri, karşılaştırmalı siyaset bilimi, uluslararası ilişkiler, kamu yönetimi v.b.  özgün makale, araştırma notları,  bilimsel değerlendirmeler ve analizler yanında sosyal bilimlerin bu alanla sınırlandırılan; siyaset sosyolojisi, siyaset psikolojisi, siyasi tarih, uluslararası hukuk v.b.  alt disiplinlerine de yer verilmektedir.

Türkiye Siyaset Bilimi Dergisi, siyaset bilimi alanında teorik ve alan araştırmaları temelinde analitik, bilişsel (kognitif) çalışmalara yer vererek, hem Türkiye’de hem de uluslararası alanda gelişmeler hakkında analitik çalışmalar yapmak ve günümüz ve gelecekle ilgili öngörülerde bulunarak akademik perspektifi geliştirmeyi hedeflemektedir. Bu çıkış noktasıyla, derginin amacı siyaset bilimi literatürüne katkıda bulunmak ve akademik bulguları hem ulusal hem de uluslararası camia ile paylaşmaktır.

 

Dergi Park Adresi:

https://dergipark.org.tr/tr/pub/tsbder  

Fakülte Web Sitesi Adresi:

http://iibfdergi.bozok.edu.tr/

  

  

22.09.2020 14:10