Yozgat Bozok Üniversitesi

GENEL DUYURULAR

Türkiye Siyaset Bilimi Dergisi 2020/2 Makale Çağrısı

Türkiye Siyaset Bilimi Dergisi 2020/2 Makale Çağrısı

Terörizm ve Ortadoğu’da Güvenlik Sorunları

Sayı Editörü: Dr. Öğr. Üyesi İskender KARAKAYA

Yayın Kurulumuz dergimizin “Terörizm ve Ortadoğu’da Güvenlik Sorunları” ana temalı 2020/2 sayısı için temel alanın terörizm ve çeşitleri, küresel ve bölgesel terör örgütleri, Türk dış politikası ve terörizm, radikalizm, Ortadoğu’da güvenlik sorunları, Orta Doğu Siyasi Tarihi, Ortadoğu’da çatışma alanları, Ortadoğu’da enerji savaşları, Arap Baharı ve Ortadoğu’daki güncel gelişmeler, Ortadoğu’da devlet dışı silahlı aktörler, Türk dış politikası ve Ortadoğu, gibi alt konularına yoğunlaşan bilimsel literatüre katkı sağlayacak çalışmaları beklemektedir. Değerlendirmeye alınacak yazıların Dergipark aracılığıyla en geç 1 Temmuz 2020 tarihine kadar teslim edilmesi gerekmektedir. Başvuru sahipleri yayın kararı ile ilgili en geç 2020 Ağustos ayı içinde bilgilendirileceklerdir. Dergimiz ana tema dışında da siyaset bilimi, kamu yönetimi ve uluslararası ilişkilerin temel alanlarındaki yayınları “diğer konular” başlığı altında değerlendirmeye almaktadır.

Makalelerinizi https://dergipark.org.tr/tr/pub/tsbder bağlantısından  gönderebilirsiniz.

26.03.2020 01:57