Yozgat Bozok Üniversitesi

HABERLER

3. Bozok Öğrenci Paneli Fakültemizde Gerçekleştirildi

Yozgat Bozok Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi ev sahipliğinde bu sene 3. Bozok Öğrenci Panelini düzenlendi. Cumhuriyetin yüzüncü yıl dönümü olması nedeniyle Gençlerin Gözünden Cumhuriyetin Yüzyılı başlığı ile Doç. Dr. Hülya Toker’in Organizasyon Komitesi Başkanlığı ve hocalarımızın katkıları ile düzenlendi. Öğrencilerimizin büyük bir istekle katıldığı panelimiz Rektör Yardımcımız Prof. Dr. Tansel Hacıhasanoğlu’nun açılış konuşmasıyla başladı. Prof. Dr. Hacıhasanoğlu, Cumhuriyetin yüzüncü yılına denk gelen bu panelin son derece anlamlı ve öğrencilerimizin katılımının gurur verici olduğunu sonraki yıllarda daha geniş bir katılımın beklendiğini, gençlerimizin bu tür faaliyetlerle daha özgüvenli ve daha aktif bireyler olarak mezun olacaklarına vurgu yaptı.

İki gün devam eden panelin ilk gününde beş oturum gerçekleştirildi. İlk oturum Meriç Ahsen Sargın’ın oturum başkanlığında Cumhuriyet Dönemi Demokratikleşme Süreci ve Türk Dünyasına Yansıması başlığı altında gerçekleştirildi. Oturumda, Enes Köse, Alperen Yılmaz, Adelya Dastan, Adilet Kuatbekov, Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluş süreci ve bu sürecin Türk dünyasına yansımalarına dair özgün bildiriler sundular. 

İkinci Oturum Orkhan Rahımlı’nın oturum başkanlığında, Cumhuriyet Dönemi Türk Dış Politikasında Yaşanan Değişim ve Gelişimler başlığı altında gerçekleştirildi. Oturuma Mahmut Enes Kartal, Mesut Gümüş, Ulvı Abdullayev, Aygun Mammadova günümüzde de devam eden Türkiye’nin dış politikasında önemli bir yer kaplayan konular üzerinde durdular.

Üçüncü Oturum, Tolga Çolak’ın oturum başkanlığında Cumhuriyet Dönemi İletişim, Eğitim ve Bilim Alanındaki Değişimler başlığı altında gerçekleşti. Oturuma Hilal Çetin, Mehmet Ali İspirdoğan, Sevdenur Kabacan, Sevgi Ay, döneme ait önemli sosyal konular üzerinde durdular.

Dördüncü Oturum, Enes Köse’nin oturum başkanlığında Cumhuriyet Dönemi Türk Basını başlığı altında gerçekleşti. Gazetecilik Bölümü öğrencilerinden Mustafa Dede, Ayşe Baran, Tolga Çolak ve Betül Güler’in katıldığı bu oturumda Türk basınının dünü ve bugünü tartışıldı.

Birinci günün son oturumu olan Beşinci Oturum Mustafa Dede’nin oturum başkanlığında Cumhuriyet Dönemi Siyasal, Bilimsel, Kültürel ve Sanat Alanında Yaşanan Değişimler başlığı altında gerçekleşti. Oturumda Bedriye Gamze Duru, Salih Toprak, Esmanur Kilar ve Feyza Kayaaslan bildirileriyle döneme ait farklı alanlardaki değişim ve dönüşümlerden bahsettiler.

21 Aralık 2023 günü saat 10.00’da başlayan ikinci gün oturumlarının ilki ise Alperen Yılmaz’ın oturum başkanlığında son yıllarda giderek önemi artıran Cumhuriyet Dönemi Kamu Diplomasisinin Farklı Yönleri başlığı altında gerçekleşti. Panelde Meriç Ahsen Sargın, Emrullah Kayış ve Rüveyda Çelik kamu diplomasisinin farklı unsurlarıyla ilgili sunumlar yaptılar.

İkinci günün son paneli ise Sevdenur Kabacan’ın oturum başkanlığında Cumhuriyet Döneminde Kadınlara Ait Değişimler ve Gelişimler başlığı altında gerçekleşti. Dolunay Ece Bozkurt, Şebnem Gürbüz, Adine Daulet, Buse Soydan ve Muhammed Sait Atak’ın Cumhuriyet dönemi kadınlarının başarıları ve alınan mesafeler üzerinde duruldu.

 

Panelin kapanış konuşmasını Doç. Dr. Hülya Toker yaptı ve Cumhuriyet’in yüzüncü yılı nedeniyle bu seneye özel olmak üzere özgün üç bildiriye ödüller verileceğini açıkladı. Sonrasında ise ödülleri açıkladı. Birinci ödül Uluslararası İlişkiler Bölümü öğrencisi Adilet Kuatbekov’a Orta Asya’da Türkiye Cumhuriyeti İmgesi başlıklı bildirisi, ikinci ödül Sağlık Yönetimi Bölümü öğrencisi Şebnem Gürbüz’e Türkiye’de Sağlık Yönetiminde Kadınların Yeri başlıklı bildirisi ve üçüncü ödül Gazetecilik Bölümü öğrencisi Tolga Çolak’a Cumhuriyet, Türk Basını ve Rüzgârlı Sokak başlıklı bildirisi ile verildi.

Panel geleneksel fotoğraf çekimi ile son buldu.

 

 

Sosyal Medyada Bizi Takip Edin!

25.12.2023 11:25