Yozgat Bozok Üniversitesi

TOPLUMSAL KATKI - SÜREKLİ EĞİTİM MERKEZİ SÜRECİ

EĞİTİM PROGRAMLARININ HAZIRLANMASI VE DUYURULMASI İŞ AKIŞ ŞEMASI

EĞİTİM YÜRÜTÜLMESİ İŞ AKIŞ ŞEMASI