Yozgat Bozok Üniversitesi

FAKÜLTEMİZ

YOZGAT BOZOK ÜNİVERSİTESİ

İKTİSADÎ VE İDARÎ BİLİMLER FAKÜLTESİ

 

1995-1996 eğitim-öğretim yılında İşletme Bölümü’ne 52 öğrenci alarak başladığı eğitim ve öğretimine bugün (2023-2024 Eğitim Öğretim Yılı  itibari ile) toplam 1875 öğrencisi ile akademik faaliyetine devam etmektedir. İlk mezunlarını 1998-1999 eğitim-öğretim yılında veren fakültemizden bugüne kadar yaklaşık 3014 öğrenci mezun olmuştur. 

Fakültemiz akademik kadrosunda 3 Profesör, 14 Doçent , 22 Doktor Öğretim Üyesi, 2 Öğretim Görevlisi, 8 Araştırma Görevlisi olarak toplam 59 akademik personel yer almakta, idari kadrosunda ise 1 Fakülte Sekreteri, 1 Dekan Sekreteri, 1 Bölümler Sekreteri, 1 Şef Mali İşler Memuru, 2 Öğrenci İşleri Memuru ile 1 Baskı ve Fotokopi İşleri Memuru, 1 Teknik Personel ve 4 Destek Personeli olmak üzere toplam 12 idari personel görev yapmaktadır.

Bozok Üniversitesi İktisadî ve İdarî Bilimler Fakültesi, 2007 yılına kadar Erciyes Üniversitesi’nin Kayseri Kampüsü’nde faaliyet gösteren İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi’nden öğretim elemanı desteği alarak yüksek düzeyde eğitim-öğretim verme çabası içinde olmuş, 2006 yılında Bozok Üniversitesi’nin kurulması ile öğretim elemanı kadrosunu güçlendirerek kendi kendine yeter bir yapı içerisinde aynı amaçlar içerisinde eğitim ve öğretimine devam etmektedir.

2008-2009 eğitim ve öğretim yılından itibaren İşletme Bölümü ikinci öğretim programı ve İktisat bölümü, 2009-2010 eğitim öğretim yılından itibaren ise İktisat ikinci öğretim programı öğrenci alımına başlamıştır. Maliye ve Sağlık Yönetimi bölümleri ile 2016 yılında açılan Kamu Yönetimi ve Siyaset Bilimi ile Uluslararası İlişkiler Bölümlerine öğrenci alınmakta, yeni açılan Bankacılık ve Finans Bölümüne ise öğrenci alınması yakın zamanda planlanmaktadır.

Fakültemizde bilgisayar destekli derslerin yapılabileceği 40'ar öğrenci kapasiteli iki bilgisayar laboratuvarı ve 20 öğrenci kapasiteli yabancı dil laboratuvarı vardır.

Kampüs’e ulaşım, halk otobüsleri ve özel ulaşım araçlarıyla sağlanmaktadır.

Öğrencilerimizin barınma ihtiyaçları, Kredi ve Yurtlar Kurumu ve özel kuruluşlara ait yurtlar tarafından karşılanmaktadır.

Kampüs içerisinde yer alan ve öğrencilerin spor faaliyetlerini sürdürebilecekleri futbol, basketbol, voleybol ve tenis sahaları mevcuttur. Öğrencilerimizin yararlanabileceği öğrenci kantini her türlü ihtiyacı karşılayacak niteliktedir.

Fakültemiz, aslî görevi olan eğitim ve öğretimle beraber, Atatürk İlke ve İnkilapları doğrultusunda, demokratik ve katılımcı bir öğretimi amaç edinmektedir. Bu doğrultuda bilgi toplumunun gereklerine uygun olarak yetiştirilen öğrencilerimiz, Fakültemizi her alanda en iyi şekilde temsil etmenin haklı gururunu taşımaktadırlar.

Fakültemiz, eğitim ve öğretim faaliyetine İşadamı Sayın Erdoğan AKDAĞ tarafından 2003 yılında yaptırılan 6140 m2  alana sahip fakülte binası ile  2012 – 2013 eğitim-öğretim yılı bahar yarıyılı başında 2 adet ek binanın da  (9500 m2) faaliyete geçirilmesi ile birlikte 15600 m2 kapalı alanda hizmet vermektedir.