Yozgat Bozok Üniversitesi

FAKÜLTE KURULU

FAKÜLTE KURULU ÜYELERİ

Dekan

Prof. Dr. Kürşad ZORLU

Profesör Üye ve İktisat Bölüm Başkanı

Prof. Dr. Süreyya YILDIRIM

Profesör Üye ve İşletme Bölüm Başkanı

Prof. Dr. Hikmet ULUSAN

Profesör Üye

Prof. Dr. Mahmut AKIN

Doçent Temsilcisi ve Uluslararsı İlişkiler Bölüm Başkanı

Doç. Dr. Hülya Toker

Doçent Temsilcisi

Doç. Dr. Tansel HACIHASANOĞLU

Siyaset Bil. ve Kamu Yön. Bölüm Bşk.

Dr. Öğr. Üyesi Fatma KORKMAZ

Sağlık Yönetimi Böl. Bşk.

Dr. Öğr. Üyesi Ümit ÇIRAKLI

Maliye Bölüm Başkan V.

Dr. Öğr. Üyesi Recep TEMEL

Dr. Öğretim Üyesi Temsilcisi

Dr. Öğr. Üyesi Murat KOÇSOY