Yozgat Bozok Üniversitesi

MEVLANA

Mevlâna Değişim Programı Mevlâna Exchange Programme Mevlâna Değişim Programı, yurtiçinde eğitim veren yükseköğretim kurumları ile yurtdışında eğitim veren yükseköğretim kurumları arasında öğrenci ve öğretim elemanı değişimini mümkün kılan bir programdır. 23 Ağustos 2011 tarih ve 28034 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Yönetmelik ile birlikte yurt dışındaki yükseköğretim kurumları ile ülkemizdeki yükseköğretim kurumları arasında öğrenci ve öğretim elemanı değişiminin önü açılmıştır.


Diğer değişim programlarından farklı olarak, hiçbir coğrafi bölge ayrımı olmaksızın değişim programı bünyesindeki hareketlilik bütün dünyadaki yükseköğretim kurumlarını kapsamaktadır. *


Değişim programına katılmak isteyen öğrenciler en az bir en fazla iki yarıyıl eğitim için; öğretim elemanları ise en az 1 hafta en fazla 3 ay süreyle dünyadaki yükseköğretim kurumlarında ders vermek üzere programdan faydalanabilirler. Benzer şekilde dünyanın bütün bölgelerinden de öğrenci ve öğretim elemanları Türkiye’deki yükseköğretim kurumlarına gelebilirler.


*2014-2015 akademik yılında Erasmus Programı’na dahil ülkelerdeki yükseköğretim kurumları Mevlâna Değişim Programı’nın kapsamı dışında tutulmuştur.
Mevlâna Değişim Programı’nın Amacı The Objectives of Mevlâna Exchange Programme Mevlâna Değişim Programı’nın öncelikli amacı, yurt içinde eğitim veren yükseköğretim kurumları ile yurt dışında eğitim veren yükseköğretim kurumları arasında öğrenci ve öğretim elemanı değişimini sağlamaktır. Ayrıca Mevlâna Değişim Programı’nın temel amaçları;


• Türkiye’yi yükseköğretim alanında bir cazibe merkezi haline getirmek,


• Yükseköğretim kurumlarımızın akademik kapasitelerini artırmak,


• Yükseköğretimin küreselleşme sürecine katkıda bulunmak,


• Türkiye’nin zengin tarihsel ve kültürel mirasını küresel düzeyde paylaşmak,


• Kültürler arası etkileşimin artmasıyla, farklılıklara saygı ve anlayış kültürünün zenginleşme sini sağlamaktır.

 

MEVLANA DEĞİŞİM PROGRAMI

 

Görevi

Dr. Öğr. Üyesi Murat KOÇSOY

Fakülte Koordinatörü

Arş. Gör. Sema DALKILIÇ

Fakülte Koordinatör Yardımcısı

Dr. Öğr. Üyesi İbrahim DOĞAN

İktisat Bölümü Koordinatörü

Arş. Gör. Bayram AYDIN

İktisat Bölümü Koordinatör Yardımcısı

Dr. Öğr. Üyesi Nalan G. AKIN

İşletme Bölümü Koordinatörü

Arş. Gör. Eşe YILDIRIM

İşletme Bölümü  Koordinatör Yardımcısı

Dr. Öğr. Üyesi Fatma KORKMAZ

Siyaset Bi. Ve Kamu Yön. Böl. Koord.

Dr. Öğr. Üyesi O. Gökhan HATİPOĞLU

Siyaset Bi. Ve Kamu Yön. Böl.  Koordinatör Yardımcısı

Dr. Öğr. Üyesi Muhammed SAMANCI

Maliye Bölümü Koordinatörü

Arş. Gör. Özlem BAPBACI Maliye Bölümü Koor. Yardımcısı
Dr. Öğr. Üyesi Mustafa ÖZALP Uluslararası İlişkiler Bölümü Koordinatörü
Dr. Öğr. Üyesi Mustafa YILDIZ Uluslararası İlişkiler Bölümü Koor. Yardımcısı
Doç. Dr. Fatih ŞANTAŞ Sağlık Yönetimi Bölümü Koordinatörü
Arş. Gör. Sema DALKILIÇ Sağlık Yönetimi Bölümü Koor. Yardımcısı

Mevlana Değişim Programı ile ilgili daha ayrıntılı bilgiye ulaşmak için YÖK Mevlana Değişim Programı  sayfasını ziyaret edebilirsiniz
.