Yozgat Bozok Üniversitesi

GENEL DUYURULAR

Türkiye Siyaset Bilimi Dergisi 2021/2 Makale Çağrısı

 

Türkiye Siyaset Bilimi Dergisi 2021/2

Kamu ve Özel Sektörde Stratejik Yönetimin Önemi

Sayı Editörü: Dr. Öğr. Üyesi Fatma KORKMAZ

 

Yayın Kurulumuz dergimizin “Kamu ve Özel Sektörde Stratejik Yönetimin Önemi” ana temalı 2021/2 sayısı için “Yönetim ve Strateji” temel alanında, kamu yönetiminde çağdaş yaklaşımlar ve reformlar, yeni kamu işletmeciliği ve özel sektör yönetimi yaklaşımları, stratejik yönetimin kamu ve özel sektörde uygulanabilirliği, stratejik liderlik vb. alt konulara yoğunlaşan, literatüre katkı sağlayacak bilimsel çalışmaları beklemektedir.

Değerlendirmeye alınacak yazıların DergiPark aracılığıyla en geç 1 Temmuz 2021 tarihine kadar teslim edilmesi gerekmektedir. Başvuru sahipleri yayın kararı ile ilgili en geç 2021 Ağustos ayı içerisinde bilgilendirilecektir. Dergimiz ana tema dışında da siyaset bilimi, kamu yönetimi ve uluslararası ilişkilerin temel alanlarındaki yayınları “diğer konular” başlığı altında değerlendirmeye almaktadır.

Makalelerinizi DergiPark üzerinden göndermek için tıklayınız.

 

 

 

 

 

Türkiye Siyaset Bilimi Dergisi (TSBD), Yozgat Bozok Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi tarafından yılda iki kez Mart ve Eylül aylarında Türkçe, İngilizce ve Almanca yayınlanacak Uluslararası hakemli, elektronik ve basılı akademik bir dergidir. Siyaset biliminin her alanında; siyaset teorileri, karşılaştırmalı siyaset bilimi, uluslararası ilişkiler, kamu yönetimi v.b.  özgün makale, araştırma notları,  bilimsel değerlendirmeler ve analizler yanında sosyal bilimlerin bu alanla sınırlandırılan; siyaset sosyolojisi, siyaset psikolojisi, siyasi tarih, uluslararası hukuk v.b.  alt disiplinlerine de yer verilmektedir.

Türkiye Siyaset Bilimi Dergisi, siyaset bilimi alanında teorik ve alan araştırmaları temelinde analitik, bilişsel (kognitif) çalışmalara yer vererek, hem Türkiye’de hem de uluslararası alanda gelişmeler hakkında analitik çalışmalar yapmak ve günümüz ve gelecekle ilgili öngörülerde bulunarak akademik perspektifi geliştirmeyi hedeflemektedir. Bu çıkış noktasıyla, derginin amacı siyaset bilimi literatürüne katkıda bulunmak ve akademik bulguları hem ulusal hem de uluslararası camia ile paylaşmaktır.

 

Dergi Park Adresi:

https://dergipark.org.tr/tr/pub/tsbder  

Fakülte Web Sitesi Adresi:

http://iibfdergi.bozok.edu.tr/

  

  

 

24.03.2021 16:49