Yozgat Bozok Üniversitesi

ÖĞRENCİ DUYURULARI

Danışmanlık Saatleri Hk.

 

Üniversitemiz Senatosu tarafından kabul edilerek yayınlanan yeni "Akademik Danışmanlık Yönergesi" uyarınca öğretim elemanlarının danışmanlık saatleri belirlenip bölümlerinizin ders programlarına eklenerek web sayfalarında yayınlanmıştır.

(Bölümlerinizin web sayfalarına gitmek için Tıklayınız!)

Akademik danışmanlık saati, ilgili yönerge gereğince yüz yüze veya çevrim içi olarak yapılabilir. Fakültemizde 2020-2021 Bahar yarı yılı çevrim içi eğitim kararı alındığı için Akademik danışmanlık da çevrim içi olarak yürütülecektir.

Danışmanlık dersleri "BOYSİS" üzerinde aktif hale getirilerek ders listenizde yer alacaktır. Her akademik danışmanlık saati ders programınızda yer alan gün ve saatte her hafta çevrim içi olarak gerçekleştirilecektir. Akademik danışmanınızın danışmanlık saatini ders programınızdan öğrenerek o saatte BOYSİS üzerinden derse katılmalısınız.

Danışmanlık Saati Nedir?

Danışmanlık saati, öğrenciler ve danışmanlarının düzenli olarak bir araya gelerek fikir alış verişinde bulundukları, öğrencilerin sorun ve görüşlerini danışmanları ile paylaşabildikleri, her türlü konu hakkında danışmanlarından rehberlik hizmeti alabildikleri bir yuvarlak masa toplantı saatidir. Danışmanınız, öğrenim hayatınız süresince karşılaşacağınız her türlü durum hakkında rehberlik etmek ile yükümlüdür. Tüm soru, görüş ve önerilerinizi danışmanınız ile paylaşabilir, danışmanınızdan rehberlik hizmeti alabilirsiniz.

 

 

Akademik Danışmanlık Yönetmeliği Öğrencilerin Görev ve Sorumlulukları

(1) Hak ve sorumluluklarıyla ilgili üniversitenin ilgili yönetmelik ve yönergeleri hakkında bilgi sahibi olmak ve bunlara uygun davranmak,

(2) İlân edilen görüşme gün ve saatlerine uymak, belirlenen saatler arasında akademik sorunlarını akademik danışmanı ile paylaşmak,

(3) Öğrenci, ders kayıtlanmasından birinci derecede sorumludur. Her eğitim-öğretim dönemi başında akademik takvimde belirlenen tarihlerde, Yozgat Bozok Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim Öğretim ve Sınav Yönetmeliğine uygun olarak; ders kaydı, ders ekleme-bırakma, dersten çekilme işlemlerini akademik danışman tavsiyelerini dikkate alarak yapmak ve kesinleştirilmesini sağlamak, ile yükümlüdür.

 

 

 

 

23.02.2021 15:35