Yozgat Bozok Üniversitesi

ÖĞRENCİ DUYURULARI

2023-2024 BAHAR DÖNEMİ TEK DERS SINAVI HK.

TEK DERS SINAVLARINA YALNIZCA 4. YIL (8 YARIYIL) BOYUNCA ALINMASI GEREKEN DERSLERİN TAMAMINI ALAN ÖĞRENCİLER GİREBİLİR.

*    20223-2024 Eğitim-Öğretim yılı Bahar yarıyılı sonu tek ders sınavları 04.07.2024-05.07.2024 tarihlerinde yapılacaktır.

Katılmak isteyen öğrencilerimizin 02 Temmuz 2024 tarihine kadar dilekçe ile Fakültemize başvuru yapmaları gerekmektedir.  iibf.ogr.isleri@bozok.edu.tr ve iibf@bozok.edu.tr  adresine mail veya bizzat başvuru yapılabilir.

* Sınav takvimi hazırlandığında Fakültemiz web sayfasında ilan edilecektir.

Tek Ders Dilekçe İçin TIKLAYINIZ

Tek Ders Sınavı ile İlgili Esaslar ve Başvuru Koşulları

Başvuru ve Genel ilkeler

MADDE 4 – (1) Tek ders sınavına; mezuniyet için öngörülen derslerin biri dışında tümünden başarılı olup, devam koşulunu yerine getirdiği tek dersten başarısız olan öğrenciler ile başarısız notu olmadığı halde GANO’su 2,00’nin altında olan ve gireceği tek bir dersin sınavıyla GANO’sunu 2.00 ve üstüne çıkarabileceği ilgili birim yönetim kurulu kararıyla belirlenen son yarıyıl öğrencileri girebilir.

(2) Tek ders sınavından yararlanmak için gerekli koşulları taşıyan öğrenci, akademik takvimde belirtilen tek ders sınavları başlangıç tarihinden 3 iş günü öncesine kadar akademik birimine dilekçe ile başvurması halinde ilgili birim yönetim kurulu kararı ile sınava girer.

(3) Öğrenci, daha önce almadığı veya devam şartını sağlamadığı dersin tek ders sınavına giremez.

(4) Öğrencinin tek ders sınavına, kayıtlı olduğu yarıyılda yalnızca bir kez girme hakkı bulunmaktadır.

(5) Tek ders sınavının mazeret hakkı yoktur.

(6) Tek ders sınava giriş koşullarını yerine getirmediği halde sınava giren öğrencilerin sınavları, sınavda başarılı olsalar dahi tespit edilmesi durumunda geçersiz sayılır.

(7) Staj teorik ve uygulamalı dersler dışında bir mesleki çalışma olup, staj zorunluluğu olan programlarda stajıyla/stajlarıyla birlikte mezuniyeti için tek bir dersi kalmış ve tek ders sınavına giriş koşullarının tamamını sağlayan öğrenciler tek ders sınavına girebilirler.

10.06.2024 13:56