YOZGAT BOZOK ÜNİVERSİTESİ

İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ

 

T.C. BOZOK ÜNİVERSİTESİ

İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ

  HİZMET ENVANTERİ TABLOSU

5

4

3

2

1

SIRA NO

 

95552562

95552562

95552562

95552562

 

95552562

KURUM KODU

 

301.01.05

106.01

302.01.06

302.10.04

302.10.01

STANDART DOSYA PLANI KODU

 

Başarı Notuna

İtiraz

Vize Mazeret

Sınavları

Yatay Geçiş

işlemleri

Transkript

Belgesi

Öğrenci Belgesi

HİZMETİN ADI

 

 

 

 

 

Eğitim-Öğretim

Mazeretleri

dolayısıyla ara sınavına giremeyen ve mazeretleri ilgili Yönetim Kurullarınca kabul edilen öğrenciler

 

 

 

 

Eğitim-Öğretim

 

 

 

Eğitim- Öğretim

 

 

 

 

Eğitim-Öğretim

 

 

 

 

HİZMETİN  TANIMI

 

 

Bozok Üniversitesi    Ön Lisans ve Lisans Eğitim-Öğretim Yönetmeliği’nin

23. Maddesi

Bozok Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Eğitim- Öğretim Yönetmeliği’ni n                19.

Maddesi

 

 

 

Eğitim-Öğretim Yönetmeliği

 

 

 

Eğitim- Öğretim Yönetmeliği

 

 

 

 

--

 

 

 

HİZMETİN DAYANAĞI MEVZUATIN ADI VE MADDE NUMARASI

 

Fakültemiz Öğrencileri

Fakültemiz Öğrencileri

Fakültemiz Öğrencileri

Fakültemiz Öğrencileri

Fakültemiz Öğrencileri

 

HİZMETTEN   YARARLANANLAR

 

Bozok Üniversitesi Rektörlüğü

Bozok Üniversitesi Rektörlüğü

Bozok Üniversitesi Rektörlüğü

Bozok Üniversitesi Rektörlüğü

Bozok Üniversitesi Rektörlüğü

 

MERKEZİ İDARE

ZMETİ SUNMAKLA GÖREVLİ / YETKİLİ KURUMLARIN / BİRİMLERİN ADI

 

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dekanlığı

 

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dekanlığı

Diğer Üniversitelerde okuyan İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

Öğrencileri

 

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dekanlığı

 

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dekanlığı

 

 

TAŞRA BİRİMLERİ

 

Öğrenci İşleri Bürosu

 

Öğrenci İşleri Bürosu

 

Öğrenci İşleri Bürosu

 

Öğrenci İşleri Bürosu

 

Öğrenci İşleri Bürosu

 

MAHALLİ İDARE

 --

--

--

--

--

DİĞER (ÖZEL SEKTÖR

VB.)

 

 

 

Not Açıklandıktan Sonra 7 İş Günü içerisinde İtiraz Dilekçesi ile Başvurması

 

  Öğrencilerin

mazeretlerini kanıtlayan belgelerle birlikte, ders yarıyılı bitmeden ve mazeretin sona ermesinden itibaren en geç yedi İş Günü içinde ilgili birime başvurmaları,

 

 

1-Dilekçe

2-Öğrenci Belgesi 3-Transkript

4-Ders İçerikleri 5-Öğretim Planı 6-Disiplin Cezası Olup Olmadığına ilişkin belge

 

 

 

 

 

Öğrenci Kimliği

 

 

 

 

 

 

Öğrenci Kimliği

 

 

 

 

 

BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER

 

ZMETİN SUNUM SÜRECİNDE

 

Dekanlık Makamı

Öğrenci İşleri Bürosu

 

Dekanlık Makamı

Öğrenci İşleri Bürosu

Öğrenci İşleri Bürosu

İLK BAŞVURU MAKAMI

Öğrenci İşleri Şefliği

Öğrenci İşleri Şefliği

Öğrenci İşleri Şefliği

Öğrenci İşleri Şefliği

Öğrenci İşleri, Şefliği

 

PARAF LİSTESİ

 

İlgili Öğretim Elemanı/Bölüm Başkanlığı

 

Bölüm Başkanlıkların a

 

Bozok Üniversitesi Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı

 

 

--

 

 

--

 

KURUMUN VARSA YAPMASI GEREKEN İÇ YAZIŞMALAR

 

--

 

--

 

---

 

--

 

--

KURUMUN VARSA YAPMASI GEREKEN DIŞ YAZIŞMALAR

 

 

--

 

 

Akademik Takvim

Yatay geçiş kontenjanları için yayınlanan senato kararında belirtilen süre

 

 

--

 

 

--.

MEVZUATTA BELİRTİLEN HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ

 

 

15 İş Günü

 

 

15 İş Günü

Yatay geçiş kontenjanları için yayınlanan senato kararında belirtilen süre

 

 

30 Dk.

 

 

30 Dk.

 

HİZMETİN ORTALAMA TAMAMLANMA SÜRESİ

10

120

40

1500

6000

YILLIK İŞLEM SAYISI

Sunulmuyor

Sunulmuyor

Sunulmuyor

Sunulmuyor

Sunulmuyor

HİZMETİN ELTRONİK

ORTAMDA SUNULUP SUNULMADIĞI

 

 

8

7

6

SIRA NO

95552562

95552562

95552562

 

KURUM KODU

 

302.11.03

 

302.11.02

 

302.15.03

 

STANDART DOSYA PLANI KODU

 

İlişik Kesme İşlemleri

 

Kayıt Dondurma İşlemleri

Mezuniyet Belgesi Verilmesi

 

HİZMETİN ADI

 

Kendi istekleri ile okuldan ayrılmak isteyen öğrencilerin işlemlerinin yapılması.

 

 

Eğitim-Öğretim

 

 

Eğitim-Öğretim

 

 

HİZMETİN  TANIMI

 

 

Bozok Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Eğitim- Öğretim Yönetmeliği’nin 28.

Maddesi

 

 

Bozok Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Eğitim- Öğretim

Yönetmeliği’nin        21/2. Maddesi

 

 

Bozok Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Eğitim- Öğretim  Yönetmeliği’nin 29.

Maddesi

 

 

 

HİZMETİN DAYANAĞI MEVZUATIN ADI VE MADDE NUMARASI

 

Fakültemiz Öğrencileri

Fakültemiz Öğrencileri

Fakültemiz Öğrencileri

 

HİZMETTEN   YARARLANANLAR

 

Bozok Üniversitesi Rektörlüğü

 

Bozok Üniversitesi Rektörlüğü

 

Bozok Üniversitesi Rektörlüğü

 

MERKEZİ İDARE

ZMETİ SUNMAKLA GÖREVLİ / YETKİLİ KURUMLARIN / BİRİMLERİN ADI

 

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dekanlığı

 

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dekanlığı

 

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dekanlığı

 

 

TAŞRA BİRİMLERİ

 

Öğrenci İşleri Bürosu

 

Öğrenci İşleri Bürosu

 

Öğrenci İşleri Bürosu

 

MAHALLİ İDARE

 

--

 

--

 

--

DİĞER (ÖZEL SEKTÖR VB.)

 

 

 

1-Öğrenci Kimlik Kartı

2-Dilekçe

3- İlişik Keme Belgesi

4- Vekili gelirse Noter Onaylı Vekaletname

 

Dilekçe, Kayıt Dondurma Gerekçesi ile ilgili belge (Sağlık Kurulu Raporu, Fakirlik İlmuhaberi, Tabi Afetler, Tutukluluk, Mahkumiyet, Askerlik tecilinin Kaldırılması)

 

 

1-Öğrenci Kimlik Karı

2-Mezuniyet ve Diploma Başvuru Formu

3-İlişik Kesme Formu

 

 

 

 

BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER

 

ZMETİN SUNUM SÜRECİNDE

 

Öğrenci İşleri Bürosu

 

Öğrenci İşleri Bürosu

 

Öğrenci İşleri Bürosu

İLK BAŞVURU MAKAMI

 

Memur

Fakülte Sekreteri

 

Öğrenci İşleri Şefliği

 

Öğrenci İşleri Şefliği

 

 

PARAF LİSTESİ

 

Bozok Üniversitesi Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı

 

-- Bozok Üniversitesi Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı

 

-- Bozok Üniversitesi Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı

 

KURUMUN VARSA YAPMASI GEREKEN İÇ YAZIŞMALAR

 

İlgili öğrenci ve askerlik şubesine (erkek ise)

 

 

KURUMUN VARSA YAPMASI GEREKEN DIŞ YAZIŞMALAR

 

 

--.

 

 

--

 

 

--

MEVZUATTA

BELİRTİLEN HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ

 

 

5 İş Günü

 

 

7 İş Günü

 

 

30 İş Günü

HİZMETİN ORTALAMA TAMAMLANMA SÜRESİ

 

260

 

20

 

220

 

YILLIK İŞLEM SAYISI

 

Sunulmuyor

Sunulmuyor

Sunulmuyor

HİZMETİN ELTRONİK ORTAMDA SUNULUP SUNULMADIĞI

11

10

9

SIRA NO

95552562

95552562

95552562

KURUM KODU

 

302.03.03

 

104.01

 

105.03

STANDART DOSYA PLANI KODU

Ders Muafiyetlerinin Yapılması

Başka Üniversiteden Ders Alma

 

Ders İçeriği İsteği

 

HİZMETİN ADI

 

 

 

Daha önce almış olduğu derslerden muaf olma isteği

 

Yaz okulunda açılmayan derslerin kredilerinin ve ders içeriklerinin uyması şartıyla Başka bir Üniversiteden alması

 

 

Başka bir üniversiteye yatay geçiş yoluyla giden yada yeni kazanan öğrencilerin intibak işlemleri için.

 

 

 

HİZMETİN  TANIMI

 

 

 

İlgili Yönetim Kurulu

 

 

Bozok Üniversitesi Yaz Okulu Yönetmeliği

 

 

 

--

 

 

HİZMETİN DAYANAĞI MEVZUATIN ADI VE MADDE NUMARASI

Tüm Üniversite Öğrencileri

Fakültemiz Öğrencileri

Fakültemiz Öğrencileri

HİZMETTEN

YARARLANANLAR

 

Bozok Üniversitesi Rektörlüğü

 

Bozok Üniversitesi Rektörlüğü

 

Bozok Üniversitesi Rektörlüğü

 

MERKEZİ İDARE

ZMETİ SUNMAKLA GÖREVLİ / YETKİLİ KURUMLARIN / BİRİMLERİN ADI

 

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dekanlığı

 

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dekanlığı

 

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dekanlığı

 

 

TAŞRA BİRİMLERİ

 

Fakültemiz Bölüm Başkanlıklarına

 

 

Öğrenci İşleri Bürosu

 

 

Öğrenci İşleri Bürosu

 

 

MAHALLİ İDARE

 

--

--

DİĞER (ÖZEL SEKTÖR

VB.)

 

 

 

Dilekçe, Not Durum Belgesi (Aslı), Ders İçerikleri

 

 

 

Dilekçe, Ders İçerikleri ve Transkript

 

 

 

 

Öğrenci Kimliği

 

 

 

BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER

 

ZMETİN SUNUM SÜRECİNDE

 

Bölüm Başkanlığı

 

Öğrenci İşleri Şefliği

 

Fakültemiz Bölüm Başkanlıkları

 

İLK BAŞVURU MAKAMI

 

İntibak Komisyonu

Memur

Fakülte Sekreteri

 

Bölüm Başkanı

 

PARAF LİSTESİ

 

 

--

 

Bozok Üniversitesi Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı

 

 

--

 

KURUMUN VARSA YAPMASI GEREKEN İÇ YAZIŞMALAR

 

--

 

---

 

--

KURUMUN VARSA YAPMASI GEREKEN DIŞ YAZIŞMALAR

 

 

 

--

 

 

 

--.

 

 

 

--.

 

 

MEVZUATTA BELİRTİLEN HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ

 

 

10 İş Günü

 

 

10 İş Günü

 

 

1 İş Günü

 

HİZMETİN ORTALAMA TAMAMLANMA SÜRESİ

 

 

25

 

 

75

 

 

150

 

 

YILLIK İŞLEM SAYISI

Sunulmuyor

 

Sunulmuyor

Sunulmuyor

HİZMETİN ELTRONİK ORTAMDA SUNULUP SUNULMADIĞI

14

13

12

SIRA NO

95552562

95552562

95552562

KURUM KODU

 

929

 

903

 

30.2.03

STANDART DOSYA PLANI KODU

 

Maaş ve Haciz Belgesi İsteği

 

Personel Nakil İşlemleri, İşe Başlama ve Ayrılma

 

Staj İşlemleri

 

HİZMETİN ADI

 

 

Kurum Personelinin maaşında haciz ya da kesinti olup olmadığını gösteren belge

 

 

 

Atama, Nakil ve Ayrılma İşlemleri

 

 

Öğrencilerin mezun olabilmeleri için bilgi ve becerilerinin arttırılmaya yönelik yaptığı çalışma

 

 

 

 

HİZMETİN  TANIMI

 

657 Sayılı Kanun ve 2914 Sayılı Kanun

2547 Sayılı Kanun

 

2547 Sayılı Kanun, 2914 Sayılı Kanun ve 657 Sayılı Kanun

 

Bozok Üniversitesi  Ön Lisans ve Lisans Eğitim- Öğretim

Yönetmeliği’nin 23. Maddesi

 

HİZMETİN DAYANAĞI MEVZUATIN ADI VE MADDE NUMARASI

 

Kurum Personeli

 

Fakültemiz Personeli

Fakültemiz Kimya Bölümü Öğrencileri

HİZMETTEN YARARLANANLAR

Bozok Üniversitesi Rektörlüğü

Bozok Üniversitesi Rektörlüğü

 

Bozok Üniversitesi Rektörlüğü

 

MERKEZİ İDARE

ZMETİ SUNMAKLA GÖREVLİ / YETKİLİ KURUMLARIN / BİRİMLERİN ADI

 

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dekanlığı

 

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dekanlığı

 

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dekanlığı

 

 

TAŞRA BİRİMLERİ

 

Muhasebe Bürosu

 

Personel İşleri Bürosu ve Muhasebe Bürosu

 

 

Öğrenci İşleri Bürosu

 

 

MAHALLİ İDARE

 

--

 

--

 

--

DİĞER (ÖZEL SEKTÖR VB.)

 

 

Kişi Beyanı

  1. Personel Atama Onayı
  2. Nakil Bildirimi
  3. Görevden Ayrılış-Göreve Başlama Yazısı

4-İlişik Kesme Belgesi 5-Aile Yardım Bildirimi

 

 

Onaylı Staj Kabul Formu, Staj Defteri

 

BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER

 

ZMETİN SUNUM SÜRECİNDE

 

Muhasebe Bürosu

 

Dekanlık Makamı

 

Öğrenci İşleri Şefliği

 

İLK BAŞVURU MAKAMI

Memur

Fakülte Sekreteri

Memur

Fakülte Sekreteri Dekan

 

Dekan

 

PARAF LİSTESİ

 

Bozok Üniversitesi Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı

Bozok Üniversitesi

Personel Dairesi Başkanlığı - Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı

 

KURUMUN VARSA YAPMASI GEREKEN İÇ YAZIŞMALAR

 

--

 

 

Kurum ve Kuruluşlar

KURUMUN VARSA

YAPMASI GEREKEN DIŞ YAZIŞMALAR

 

 

 

--

 

 

--

 

 

 

--

 

MEVZUATTA BELİRTİLEN HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ

 

 

5 Dakika

 

 

2 İş Günü

 

 

--

HİZMETİN ORTALAMA TAMAMLANMA SÜRESİ

 

 

500

 

 

25

 

 

20

 

YILLIK İŞLEM SAYISI

Sunuluyor

Sunulmuyor

Sunulmuyor

HİZMETİN ELTRONİK ORTAMDA SUNULUP SUNULMADIĞI

 

 

18

17

16

15

SIRA NO

95552562

95552562

95552562

95552562

 

KURUM KODU

934.01

903.11

903.07

841.02.06

STANDART DOSYA PLANI KODU

Malzeme İstekleri ve Satın Alma

 

Askerlik işlemleri

 

Yurtiçi ve Yurtdışı Görevlendirme Harcırahı

 

Ek ders

 

HİZMETİN ADI

 

 

Akademik ve İdari Personelin Malzeme İsteğinin Karşılanması

 

Askerliğini yapmak üzere ücretsiz izne ayırma işlemleri

 

 

Kurum Personeline Yurtiçi ve Yurtdışı Görevlendirilmesi

 

 

Öğretim elemanlarının ek ders işlemleri

 

 

 

HİZMETİN  TANIMI

 

1. Devlet İhale Genelgesi–2, 4734 Sayılı Kanun

 

 

657 Sayılı kanun

 

 

6245

Sayılı Harcırah Kanunu

 

 

2914 Sayılı Yükseköğretim Personel Kanunu

 

HİZMETİN DAYANAĞI MEVZUATIN ADI VE MADDE NUMARASI

Kurum Personeli

Kurum Personeli

Kurum Personeli

Öğretim Elemanları

HİZMETTEN

YARARLANANLAR

Bozok Üniversitesi Rektörlüğü

Bozok Üniversitesi Rektörlüğü

Bozok Üniversitesi Rektörlüğü

Bozok Üniversitesi Rektörlüğü

 

MERKEZİ İDARE

ZMETİ SUNMAKLA GÖREVLİ / YETKİLİ KURUMLARIN / BİRİMLERİN ADI

 

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dekanlığı

 

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dekanlığı

 

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dekanlığı

 

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dekanlığı

 

TAŞRA BİRİMLERİ

 

 

Muhasebe Bürosu

Personel İşleri Bürosu  Muhasebe Bürosu

 

 

Muhasebe Bürosu

 

 

Muhasebe Bürosu

 

 

MAHALLİ İDARE

--

--

--

--

DİĞER (ÖZEL

SEKTÖR VB.)

 

 

 

İhtiyaç ile ilgili dilekçe (onaylı) ve teknik şartname

 

 

 

Dilekçe, Askerlik Sevk Belgesi

  1. Akademik Çalışma Katılım Formu (Onaylı)
  2. Davet Mektubu 3-Bildiri Özeti

4-Faturalar 5-Onaylar

6-Yolluk Bildirimi 7-Katılım Belgesi

 

 

 

 

Ek Ders Çizelgeleri

 

 

 

BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER

 

ZMETİN SUNUM SÜRECİNDE

 

Dekanlık Makamı

 

 

Dekanlık Makamı

 

Dekanlık Makamı

 

Muhasebe Bürosu

 

İLK BAŞVURU MAKAMI

Memur

Fakülte Sekreteri Dekan

Memur

Fakülte Sekreteri Dekan

Fakülte Sekreteri Dekan

Fakülte Sekreteri Dekan

 

PARAF LİSTESİ

Bozok Üniversitesi

Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı

İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığıı

Bozok Üniversitesi Personel Dairesi Başkanlığı

 

Bozok Üniversitesi Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı

 

Bozok Üniversitesi Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı

KURUMUN VARSA YAPMASI GEREKEN İÇ YAZIŞMALAR

 

İlgili firmalar

 

--

 

--

 

--

KURUMUN VARSA

YAPMASI GEREKEN DIŞ YAZIŞMALAR

 

 

 

--

 

 

 

--

 

 

 

--

 

 

 

--

 

MEVZUATTA BELİRTİLEN HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ

 

 

15 İş Günü

 

 

1 İş Günü

 

 

10 İş Günü

 

Ay Bittikten 10 İş Günü içerisinde

HİZMETİN ORTALAMA TAMAMLANMA SÜRESİ

 

 

75

 

 

12

 

 

75

 

 

9

 

YILLIK İŞLEM SAYISI

Sunulmuyor

Sunulmuyor

 

Sunulmuyor

Sunulmuyor

HİZMETİN ELTRONİK ORTAMDA SUNULUP SUNULMADIĞI

 

 

21

20

19

 

SIRA NO

95552562

95552562

95552562

 

KURUM KODU

 

904.07

 

903.05

 

841.02.17

STANDART DOSYA PLANI KODU

 

Yardımcı Doçentlerin Görev Sürelerinin Uzatılması

İzin İşlemleri

 

Maaş

 

HİZMETİN ADI

 

Akademik Personel Görev Sürelerinin Uzatılması

Kurum personelinin,

yıllık, mazeret, sıhhi ve ücretsiz izinleri ile ilgili işlemleri

 

Kurum Personelinin Maaş İşlemeleri

 

HİZMETİN  TANIMI

 

 

 

2547 Yükseköğretim Kanunu 31,32,33. maddeler

 

 

 

2547 Sayılı Kanun,

657 Sayılı Kanun

 

657 Sayılı Kanun-

2914 Sayılı Kanun

2547 Sayılı Kanun

5434 Sayılı Kanun

5510 Sayılı Kanun

 

 

 

HİZMETİN DAYANAĞI MEVZUATIN ADI VE MADDE NUMARASI

Kurum Personeli

Kurum Personeli

Kurum Personeli

HİZMETTEN

YARARLANANLAR

Bozok Üniversitesi Rektörlüğü

Bozok Üniversitesi Rektörlüğü

Bozok Üniversitesi Rektörlüğü

 

MERKEZİ İDARE

ZMETİ SUNMAKLA GÖREVLİ / YETKİLİ KURUMLARIN / BİRİMLERİN ADI

 

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dekanlığı

 

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dekanlığı

 

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dekanlığı

 

 

TAŞRA BİRİMLERİ

 

 

Personel İşleri Bürosu

 

Personel İşleri Bürosu

 

 

Muhasebe Bürosu

 

 

MAHALLİ İDARE

--

--

--

DİĞER (ÖZEL SEKTÖR

VB.)

 

1-.Dilekçe (Öğretim Görevlilerinin Bölüm Başkanlığına yazacakları faaliyet raporu)

 

2- Bölüm Başkanlığının görüş yazısı

 

3-.Faaliyet Dosyası (Yrd.Doç.Dr'ler için)

4.Akademik Personel Yükselme Kriterleri

 

 

Yıllık izinlerde izin formunun doldurulması, sıhhi izinlerde raporun Dekanlığımıza ulaştırılması

 

 

Atama Onayı

Göreve Başlama Yazısı Kimlik Bilgileri

Banka Hesap Bilgileri Aile Yardım Beyanı

 

 

 

 

BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER

 

ZMETİN SUNUM SÜRECİNDE

 

Bölüm Başkanlıkları

Dekanlık Makamı

 

Dekanlık Makamı

 

İLK BAŞVURU MAKAMI

Bölüm Başkanı

Fakülte Sekreteri

Dekan

 

Memur

Fakülte Sekreteri Dekan

 

Fakülte Sekreteri Dekan

 

 

PARAF LİSTESİ

 

 

Bozok  Üniversitesi Personel Dairesi Başkanlığı

 

Bozok Üniversitesi Personel Dairesi Başkanlığı

 

Bozok Üniversitesi Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı

Personel Daire Başkanlığı

 

KURUMUN VARSA YAPMASI GEREKEN İÇ YAZIŞMALAR

 

--

 

--

 

--

KURUMUN VARSA YAPMASI GEREKEN DIŞ YAZIŞMALAR

 

--

 

--

 

--

MEVZUATTA BELİRTİLEN HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ

 

5 İş Günü

 

1 İş Günü

 

5  İş Günü

 

HİZMETİN ORTALAMA TAMAMLANMA SÜRESİ

 

25

 

350

 

12

 

YILLIK İŞLEM SAYISI

 

Sunulmuyor

Sunulmuyor

Sunuluyor

HİZMETİN ELTRONİK ORTAMDA SUNULUP SUNULMADIĞI

Hizmet Envanteri Tablosu tıklayınız