YOZGAT BOZOK ÜNİVERSİTESİ

İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ

                               T.C. BOZOK ÜNİVERSİTESİ

                            İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ

                      EĞİTİM-ÖĞRETİM BİRİMLERİ HİZMET STANDARDI

 

EK-2

SIRA NO

HİZMETİN ADI

BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER

HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ (EN GEÇ)

1

Gelen-Giden Evrak

-Gelen bütün yazılar (Günlü Evraklar Hariç)

5 İş Günü

2

Öğrenci Belgesi Düzenlenmesi

Öğrenci beyanı ve Öğrenci Kimlik Kartı

5 Dakika

3

Başarı Durum Belgesi (Transkrip) Düzenlenmesi

Öğrenci beyanı ve Öğrenci Kimlik Kartı

5 Dakika

4

Derse Yazılma (Ekle-Sil)

Ekle-Sil Formu

1 İş Günü

5

Öğrenci Temsilciliği

1-Yönergede Belirtilen Adaylık Şartlarını Taşımak 2- Dilekçe

1 Hafta

6

Burs İşlemleri

Başvuru Formu

Forma Ekli Belgeler veya İlan Edilen Belgeler

İlan Süresi İçerisinde

7

Derse Kayıtları

Elektronik ortamda gerçekleştirilmektedir. http://obs.bozok.edu.tr/

Akademik Takvimde Belirtilen Süre İçerisinde

8

Ders kayıtları ile ilgili Sorunlar

Bölüm Başkanlılarına Dilekçe

Akademik Takvimde Belirtilen Süre İçerisinde

 

9

 

Yatay Geçiş İşlemleri

  1. Öğrenci Dilekçesi
  2. Transkript
  3. Ders İçerikleri
  4. Akademik Takvim (http://bozok.edu.tr/)

 

Akademik Takvimde Belirtilen Süre İçerisinde

 

10

 

Kayıt Yenileme (Mazeretli)

  1. Dilekçe
  2. Mazeretini Belirten Belge 3- Derse Yazılma Formu

4- Banka Dekontu

 

Akademik Takvimde Belirtilen Süre İçerisinde

 

11

 

Mazeret Sınav İşlemleri

  1. Öğrenci Dilekçesi
  2. Mazeretini Belirten Belge

Akademik Takvimde Belirtilen Süre İçerisinde

12

Tek Ders Sınav İşlemleri

1- Öğrenci Dilekçesi 2- Not Durum Belgesi

5 İş Günü

 

13

 

Başarı Notuna İtiraz

İtiraz dilekçesi (Not açıklandıktan 7 İş Günü içerisinde)

10 İş Günü

 

14

 

Yaz Okulu

Dilekçe, Ders Seçim Formu, Banka Dekontu, Öğrenci Belgesi(Diğer Üniversite Öğrencileri İçin)

Akademik Takvimde Belirtilen Süre İçerisinde

 

SIRA NO

HİZMETİN ADI

BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER

HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ (EN GEÇ)

15

Yatay Geçiş, Çift Anadal Başvuruları

İlanda Belirtilen Belgeler

5 İş Günü

 

16

 

İlişik Kesme İşlemleri (Öğrenci)

1-Öğrenci Kimlik Kartı 2-Dilekçe

3- İlişik Keme Belgesi

Vekili gelirse Noter Onaylı Vekâletname

 

1 İş Günü

 

 

17

 

 

Kayıt Dondurma İşlemleri

Başvurular: Eğitim-Öğretim Başlamasından itibaren bir ay içersinde yapılacak olup,

  1. Öğrenci Dilekçesi
  2. İzinli sayılma ve kayıt dondurma gerekçesini belirten onaylı resmi kurum belgesi

 

 

5 İş Günü

 

18

Ders Muafiyetlerinin Yapılması İntibak İşlemleri

1- Öğrenci Dilekçesi (Aslı) 2- Not Durum Belgesi (Aslı)

3- Mezun / İlişiği Kesilen Okula Ait Onaylı Ders İçerikleri (Aslı)

 

10 İş Günü

 

19

 

Staj İşlemleri

1- Onaylı Staj kabul Formu 2- Staj Defteri

3- Staj yapılacak tarihleri belirten resmi yazı 4- Sigorta Girişleri

 

20 İş Günü

20

Cübbe Kep İsteği(Mezuniyet İçin)

Dilekçe

1 İş Günü

21

Yılsonu Sınav Programlarının Hazırlanması ve Web Sayfasında Yayınlanması

Sınav Programı Formları

Akademik Takvimde Belirtilen sınav tarihinden 1 ay önce

22

İzin İşlemleri (Personel)

-İzin Formu

1 İş Günü

23

Fakülte Kurulu

Gündem Maddeleri ve Gelen Evrak

5 İş Günü

24

Fakülte Yönetim Kurulu

Gündem Maddeleri ve Gelen Evrak

5 İş Günü

25

Belge Verme (Personel)

Dilekçe

1 Saat.

26

Görevlendirme isteği (Akademik Personel)

1-Dilekçe 2- Davet Mektubu veya katılacağını gösterir belge

5 İş Günü

 

27

 

Personel Nakil İşleri-İşe başlama ve ayrılma

1-Personel atama onayı 2-Nakil bildirimi

3- Görevden ayrılış-göreve başlama yazısı 4-İlişik kesme belgesi

 

5 İş Günü

28

Akademik Personel Alımı

1-Dilekçe

2-İlanda İstenilen Diğer Belgeler

İlan Süresi İçerinde

29

Malzeme İstekleri

-Taşınır İstek Belgesi veya istek yazısı

1 İş Günü

30

İlgili Makama Yazıları (Öğrencilerimiz için)

- Dilekçe

 

1 İş Günü

         

 

SIRA NO

HİZMETİN ADI

BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER

HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ (EN GEÇ)

 

 

 

31

 

 

 

Yurtiçi ve yurt dışı görevlendirme

1-Akademik  Çalışma  Katılım Formu (Onaylı) 2-Davet Mektubu

3-Bildiri Özeti 4-Faturalar

5-Onaylar

6-Yolluk Bildirimi 7-Katılım Belgesi

 

 

 

10 İş Günü

32

Teslim Alma Tutanağı

Ambar Memuru tarafından temin edilen malzemeleri sağlam ve noksansız olarak teslim alındığına dair tutanak.

1 İş Günü

33

Taşınır İşlem Fişi Çıkışı

Tüketime verilen veya hurdaya ayrılan malzemelerin çıkışını yapmak

15 İş Günü

34

Ek ödemeler

Ek ders Ücret Formu

10 İş Günü

35

Ambarlar Arası Taşınır İşlem Fişi

Rektörlüğe bağlı birimlerden gelen malzemelerin taşınır istek fişi düzenleyerek malzemeleri temin etmek.

2 İş Günü

36

Maaş Bordrosu

Kişi Beyanı

5 Dakika

37

Konferans Salonu Kullanım Talebi

Randevu Alınması, Genel Sekreterlik İzin Formu

Etkinliğin Düzenlendiği Tarih

38

Ek Ödemeler

-Ek Ders Ücret Formu

10 İş Günü

 

39

 

Bilgi Edinme İsteği

 

Dilekçe

Bilgi Edinme Hakkı Kanunu’nun

11. Maddesi (15 İş Günü)

 

Başvuru esnasında yukarıda belirtilen belgelerin dışında belge istenmesi, eksiksiz belge ile başvuru yapılmasına rağmen hizmetin belirtilen sürede tamamlanmaması veya yukarıdaki tabloda bazı hizmetlerin bulunmadığının tespiti durumunda ilk müracaat yerine yada ikinci müracaat yerine başvurunuz.

 

 

 

İlk Müracaat Yeri:

İkinci Müracaat Yeri:

Adı Soyadı: Cüma ASLAN

Adı Soyadı: Prof. Dr. Mustafa SAÇMACI

Unvan: Fakülte Sekreteri

Unvan: Dekan V.

Adres: İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dekanlığı Atatürk Yolu 7.km. YOZGAT

Adres: İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dekanlığı Atatürk Yolu 7.km. YOZGAT

Tel:0(354) 242 10 42 dahili (6702)

Tel:0(354)242 10 42

E-Posta: cuma.aslan@bozok.edu.tr

E-Posta: iibf@ bozok.edu.tr

 

Hizmet Standartı Tablosu tıklayınız