YOZGAT BOZOK ÜNİVERSİTESİ

İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ

Mevlana

Mevlana Değişim Programı Mevlana Exchange Programme Mevlana Değişim Programı, yurtiçinde eğitim veren yükseköğretim kurumları ile yurtdışında eğitim veren yükseköğretim kurumları arasında öğrenci ve öğretim elemanı değişimini mümkün kılan bir programdır. 23 Ağustos 2011 tarih ve 28034 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Yönetmelik ile birlikte yurt dışındaki yükseköğretim kurumları ile ülkemizdeki yükseköğretim kurumları arasında öğrenci ve öğretim elemanı değişiminin önü açılmıştır.

Diğer değişim programlarından farklı olarak, hiçbir coğrafi bölge ayrımı olmaksızın değişim programı bünyesindeki hareketlilik bütün dünyadaki yükseköğretim kurumlarını kapsamaktadır.*

Değişim programına katılmak isteyen öğrenciler en az bir en fazla iki yarıyıl eğitim için; öğretim elemanları ise en az 1 hafta en fazla 3 ay süreyle dünyadaki yükseköğretim kurumlarında ders vermek üzere programdan faydalanabilirler. Benzer şekilde dünyanın bütün bölgelerinden de öğrenci ve öğretim elemanları Türkiye’deki yükseköğretim kurumlarına gelebilirler.

*2014-2015 akademik yılında Erasmus Programı’na dahil ülkelerdeki yükseköğretim kurumları Mevlana Değişim Programı’nın kapsamı dışında tutulmuştur.


Mevlana Değişim Programı’nın Amacı The Objectives of Mevlana Exchange Programme Mevlana Değişim Programı’nın öncelikli amacı, yurt içinde eğitim veren yükseköğretim kurumları ile yurt dışında eğitim veren yükseköğretim kurumları arasında öğrenci ve öğretim elemanı değişimini sağlamaktır. Ayrıca Mevlana Değişim Programı’nın temel amaçları;

• Türkiye’yi yükseköğretim alanında bir cazibe merkezi haline getirmek,
• Yükseköğretim kurumlarımızın akademik kapasitelerini artırmak,
• Yükseköğretimin küreselleşme sürecine katkıda bulunmak,
• Türkiye’nin zengin tarihsel ve kültürel mirasını küresel düzeyde paylaşmak,
• Kültürler arası etkileşimin artmasıyla, farklılıklara saygı ve anlayış kültürünün zenginleşme sini sağlamaktır.

MEVLANA DEĞİŞİM PROGRAMI
  Görevi
Dr. Öğr. Üyesi Murat KOÇSOY Fakülte Koordinatörü
Arş. Gör. Sema DALKILIÇ Yardımcı Koordinatör
Dr. Öğr. Üyesi İbrahim DOĞAN İktisat Bölümü Koordinatörü
Arş. Gör. Ayşe Feyza ŞAHİNKUŞU Koordinatör Yardımcısı
Arş. Gör. Bayram AYDIN Koordinatör Yardımcısı
Dr. Öğr. Üyesi Nalan G. AKIN İşletme Bölümü Koordinatörü
Arş. Gör. Eşe YILDIRIM Koordinatör Yardımcısı
Dr. Öğr. Üyesi Hazal Ilgın BAHÇECİ Siyaset Bi. Ve Kamu Yön. Böl. Koord.
Dr. Öğr. Üyesi Gökberk YÜCEL Koordinatör Yardımcısı
Dr. Öğr. Üyesi O. Gökhan HATİPOĞLU Koordinatör Yardımcısı

Mevlana Değişim Programı ile ilgili daha ayrıntılı bilgiye ulaşmak için YÖK Mevlana Değişim Programı  sayfasını ziyaret edebilirsiniz.