BOZOK ÜNİVERSİTESİ

İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ

------------------------------------------------------------------------------------ Staj

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Staj Yönergesi

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Bitirme Ödevi / Staj Uygulama Esasları

Staj Yapacak Öğrenciler İçin Gerekli Evraklar :

1- Staj Başvuru Formları

2-Değerlendirme Formları

------------------------------------------------------------------------------------Bitirme Ödevi

Bitirme Ödevi Ön Raporu Hazırlama Kılavuzu

Bitirme Ödevi Yazım Kılavuzu

Bitirme Ödevi / Staj Danışmanları Listesi

Dikey Geçiş ve Yatay Geçiş Öğrencilerinin Bitirme Ödevi/Staj Danışmanları Listesi (2016-2017 kayıtlılar)

Not: Bitirme Ödevi/Staj dersinin araştırma yöneticileri yalnızca Dekanlık tarafından belirlenmektedir. Öğrenciler dersi istedikleri öğretim üyesinden alamazlar. Öğrencilerin mezun olana kadar aynı araştırma yöneticisi ile çalışmaları gerekmektedir. Listeler öğrenciler 3. sınıfa geçtiklerinde ilan edilmektedir. Ders kaydı esnasında, öğrenci bitirme ödevi/staj dersini alması halinde, kendisine daha önce panolarda ilan edilen araştırma yöneticisini seçmek zorundadır.