BOZOK ÜNİVERSİTESİ

İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ

 

Doç. Dr. Tansel HACIHASANOĞLU

Dekan Yardımcısı