BOZOK ÜNİVERSİTESİ

İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ

Dekan Yardımcısı Dekan Yardımcısı
Yrd. Doç. Dr. Sümeyra GAZEL Doç. Dr. Tansel HACIHASANOĞLU