YOZGAT BOZOK ÜNİVERSİTESİ

İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ

         

Dr. Öğr. Üyesi Mustafa YILDIZ

Dekan Yardımcısı