BOZOK ÜNİVERSİTESİ

MALİYE BÖLÜMÜ

Berkan KARAGÖZ

Yrd. Doç Dr. Berkan KARAGÖZ

Maliye Bölümü

Maliye Teorisi Anabilim Dalı  

berkan.karagoz@bozok.edu.tr

Dahili: 6620

Muhammed SAMANCI

Yrd. Doç Dr. Muhammed SAMANCI

Maliye Bölümü

Bütçe ve Mali Planlama Anabilim Dalı  

muhammed.samanci@bozok.edu.tr

Dahili: 6701

Recep TEMEL  (Bölüm Başkanı)

Yrd. Doç Dr. Recep TEMEL (Bölüm Başkanı)

Maliye Bölümü

Maliye Teorisi Anabilim Dalı  

recep.temel@bozok.edu.tr

Dahili: 6614

Özlem BAPBACI

Arş. Gör. Özlem BAPBACI

Maliye Bölümü

Maliye Anabilim Dalı  

ozlem.bapbaci@bozok.edu.tr

Dahili: 6618

MALİYE BÖLÜMÜ