BOZOK ÜNİVERSİTESİ

İŞLETME BÖLÜMÜ

İŞLETME BÖLÜMÜ DERSLERİ

İşletme Bölümü Toplu Ders İçerikleri

İŞLETME BÖLÜMÜ GÜZ DÖNEMİ DERSLERİ İŞLETME BÖLÜMÜ BAHAR DÖNEMİ DERSLERİ

İŞL.103 GENEL İŞLETME

ISL.201 ENVANTER ve BİLANÇO

İSL.203 PAZARLAMA İLKELERİ

İSL.301 MALİYET MUHASEBESİ

İSL.303 İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ

İSL.305 ÜRETİM ve İŞLEMLER YÖNETİMİ

İŞL.309 YÖNEYLEM ARAŞTIRMASI

İŞL.311 SERMAYE PİYASASI ve FİNANSAL KURUMLAR

İSL.313 HALKLA İLİŞKİLER

İŞL.315 YÖNETİMDE ÇAĞDAŞ YAKLAŞIMLAR

İSL.317 DAĞITIM KANALLARI

İŞL.319 PAZARLAMA İLETİŞİMİ

İŞL.321 İHTİSAS MUHASEBESİ

İŞL.401 BİLGİSAYARLI MUHASEBE UYGULAMALARI

İŞL.403 YATIRIM PROJE ANALİZİ

İŞL.405 MUHASEBE DENETİMİ

İŞL.406 ULUSLARARASI FİNANS

İŞL.407 MALİ TABLOLAR ANALİZİ

İŞL.409 PORTFÖY YÖNETİMİ

İŞL.411 PAZAR ARAŞTIRMASI ve UYGULAMALARI

İŞL.413 TÜKETİCİ DAVRANIŞI

İŞL.415 REKLAMCILIK

İŞL.102 GENEL MUHASEBE II

İŞL.104 DAVRANIŞ BİLİMLERİ

İŞL.202 İŞLETME YÖNETİMİ

İŞL.204 İŞLETME FİNANSMANI

İŞL.302 ÖRGÜTLERDE DAVRANIŞ

İŞL.304 PAZARLAMA YÖNETİMİ

İŞL.306 ÜRETİM ve İŞLEMLER YÖNETİMİ

İŞL.308 YÖNETİM MUHASEBESİ

İŞL.310 MODERN ÖRGÜT TEORİLERİ

İŞL.312 MENKUL DEĞER YATIRIMLARININ YÖNETİMİ

İŞL.314 FİNANSAL TEKNİKLER

İŞL.316 ULUSLARARASI PAZARLAMA

İŞL.318 GÜNCEL PAZARLAMA YAKLAŞIMLARI

İŞL.320 YÖNETİM BİLGİ SİSTEMLERİ

İŞL.402 STRATEJİK YÖNETİM

İŞL.404 SOSYAL SORUMLULUK ve ETİK

İŞL.408 HİZMET PAZARLAMASI

İŞL.410 İŞ ANALİZLERİ

İŞL.412 SATIŞ YÖNETİMİ

İŞL.414 GİRİŞİMCİLİK

İŞL.416 MUHASEBE STANDARTLARI

İŞL.420 İŞLETMENİN GÜNCEL SORUNLARI

SRV.208 GÜNCEL EKONOMİK SORUNLAR

İŞLETME BÖLÜMÜ