BOZOK ÜNİVERSİTESİ

İŞLETME BÖLÜMÜ

İşletme Bölümü Başkanı Doç. Dr. Hikmet ULUSAN
Muhasebe Finansman ABD Başkanı Doç. Dr. Hikmet ULUSAN
Sayısal Yöntemler ABD Başkanı Öğr. Gör. M. Uğur TÜMÜKLÜ
Yönetim Organizasyon ABD Başkanı Doç. Dr. Mahmut AKIN
Üretim Yönetimi ve Pazarlama ABD Başkanı Yrd. Doç. Dr. Ramazan KURTOĞLU
Ticaret Hukuku ABD Başkanı Yrd. Doç. Dr. Mehmet KARA

İŞLETME BÖLÜMÜ