BOZOK ÜNİVERSİTESİ

İŞLETME BÖLÜMÜ

İŞLETME BÖLÜMÜ

1995-1996 eğitim-öğretim yılında İşletme Bölümü’ne 52 öğrenci alınarak, tek bölümle öğretimine başlayan İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, bugün (2010-2011 Eğitim Öğretim yılı sonu itibari ile) toplam 652 öğrencisi ile akademik faaliyetlerine devam etmektedir. 652 öğrencinin 205 İşletme ve 161 İşletme İÖ olmak üzere toplam 366'sı İşletme Bölümümüzde eğitimlerine devam etmektedir. İlk mezunlarını 1998-1999 eğitim-öğretim yılında veren fakültemizden bugüne kadar 519 öğrenci mezun olmuştur ve bunların hepsi İşletme Bölümü mezunudur.

Bölümün akademik kadrosunda 1 Doçent, 7 Yardımcı Doçent, 2 Öğretim Görevlisi, 6 Araştırma Görevlisi ve 1 Okutman yer almaktadır.

2007-2008 eğitim ve öğretim yılı itibariyle Sosyal Bilimler Enstitüsünün İşletme Yüksek Lisans programının eğitim faaliyetlerini de üstlenmiştir.

2008-2009 eğitim ve öğretim yılı ile birlikte işletme bölümü ikinci öğretim programına da 62 öğrenci ile başlayacaktır.

İşletme Eğitiminin Önemi

Bilginin büyük bir hızla çoğaldığı, yenilendiği ve değiştiği çağımızda işletmecilik öğrenimine ilginin artıyor olması bir rastlantı değildir. Çünkü; çoğalan ve yenilenen bilgiyle birlikte, iyi yetişmiş insan gücüne duyulan gereksinim de artmaktadır.

İşletmecilik uğraşının bir çok bilgi alanını kapsaması ve öğretim programlarının da bu gerçeğin ışığında oluşturulması, işletmecilik öğrencilerinin donanımlı ve sonuç alıcı profesyoneller olarak yetişmelerine olanak vermektedir. İşletme bölümlerinde okuyan öğrencilerin çağımızın karmaşık örgütlerinde başarılı olmalarını sağlayacak becerileri edinebilmeleri, işletmecilik eğitimini son yılların en önemli eğitim/öğretim projelerinden birisine dönüştürmüştür.

Farklı bilim alanlarından lisans diploması alan gençlerin bile yüksek lisansdaki (master) tercihleri işletmecilik olmaktadır. Bunun önemli bir nedeni, çağımızın güçlü ekonomik örgütlenmeler çağı olması, bilgi ve teknolojiye bu büyük örgütleri yöneten yönetici-liderlerin yön vermesidir.

İŞLETME BÖLÜMÜ