BOZOK ÜNİVERSİTESİ

İKTİSAT BÖLÜMÜ

 

İKTİSAT BÖLÜMÜ GÜZ DÖNEMİ DERSLERİ İKTİSAT BÖLÜMÜ BAHAR DÖNEMİ DERSLERİ

İKT.101 İKTİSADA GİRİŞ I

İKT.103 SOSYAL BİLİMLERE GİRİŞ

İKT.201 MİKRO İKTİSAT I

İKT.203 MAKRO İKTİSAT I

İKT.205 MİKRO İKTİSAT

İKT.301 PARA ve BANKA

İKT.303 ULUSLARARASI İKTİSAT I

İKT.305 EKONOMETRİYE GİRİŞ I

İKT.307 MATEMATİKSEL İKTİSAT

İKT.309 BÖLGESEL EKONOMİ

İKT.401 İKTİSADÎ DÜŞÜNCELER TARİHİ

İKT.403 TÜRKİYE EKONOMİSİ

İKT.405 REKABET TEORİ ve POLİTİKASI

İKT.407 ULUSLARARASI İKTİSADÎ BİRLEŞMELER

İKT.409 KAMU EKONOMİSİ I

İKT.411 SANAYİ İKTİSADI

İKT.413 ULUSLARARASI FİNANSAL PİYASALAR

İKT.415 BÜYÜME TEORİLERİ

 İKT.102 İKTİSADA GİRİŞ II

İKT.202 MİKRO İKTİSAT II

İKT.204 MAKRO İKTİSAT II

İKT.206 MAKRO İKTİSAT

İKT.302 PARA POLİTİKASI

İKT.304 ULUSLARARASI İKTİSAT II

İKT.306 EKONOMETRİYE GİRİŞ II

İKT.308 YENİLİK İKTİSADI

İKT.310 SAĞLIK EKONOMİSİ

İKT.312 DIŞ TİCARET UYGULAMALARI

İKT.314 ULUSLARARASI İKTİSAT

İKT.402 İKTİSAT POLİTİKASI

İKT.404 KALKINMA İKTİSADI

İKT.406 AVRUPA BİRLİĞİ ve TÜRKİYE İLİŞKİLERİ

İKT.408 ÇEVRE EKONOMİSİ

İKT.410 KAMU EKONOMİSİ II

İKT.412 TÜRK İKTİSAT TARİHİ

İKT.414 TURİZM EKONOMİSİ

SRV.208 GÜNCEL EKONOMİK SORUNLAR

İKTİSAT BÖLÜMÜ