BOZOK ÜNİVERSİTESİ

İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ

Bozok Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesinde Geleneksel Dayanışma Günü 30.12.2015