YOZGAT BOZOK ÜNİVERSİTESİ

İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ

1. Bozok Uluslararası Siyaset Bilimi Kongresi

Yer: Yozgat

1. BOZOK ULUSLARARASI SİYASET BİLİMİ KONGRESİ

"Geçmişten Günümüze Yerel, Bölgesel ve Küresel Krizler",

24-26 Ekim 2018

 

https://bozokusbk.bozok.edu.tr/tr

 

KONGRE HAKKINDA GENEL BİLGİ

Değerli Bilim İnsanları,

Her iki yılda bir düzenlenmesi planlanan Bozok Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi’nin ev sahipliğinde Yozgat’ta gerçekleştirilecek olan ‘I. Bozok Uluslararası Siyaset Bilimi Kongresinde’ sizleri ağırlamaktan onur duyarız. İlk kongrenin ana konusu ‘Geçmişten Günümüze Yerel, Bölgesel ve Küresel Krizler’ olarak belirlenmiştir. Siyasi, İktisadi ve Küresel krizler; teorik ve alan araştırmaları temelinde ele alınacağı gibi, Ülkeler bazında, yerel, bölgesel ve global ölçekte tartışılacaktır. Kongrede ele alınacak konular ışığında günümüz ve gelecekle ilgili öngörülerde bulunularak, topluma, karar vericilere ve akademik camiaya katkıda bulunulmaya çalışılacaktır.

Kongremiz siyaset biliminin her alanında uzmanlara ve araştırmacılara açık olduğu gibi, disiplinler arası çalışmaları da kapsamaktadır. Kriz çalışmalarıyla ilgilenen tüm araştırmacılar, ele alacağı konuları, siyaset teorileri, karşılaştırmalı siyaset bilimi, uluslararası ilişkiler, kamu yönetimi v.b. disiplinler de özgün çalışmalar yapabileceği gibi, sosyal bilimlerin bu alanla sınırlandırılan; siyaset sosyolojisi, siyaset psikolojisi, siyasi tarih, uluslararası hukuk v.b.  alt disiplinleri açılarından da, kongre ana temasını farklı boyutlarıyla da analiz edebileceklerdir. Ana temada belirlenen konulardan farklı kriz ve kriz teorileriyle ilgili özetler de değerlendirilmeye alınarak, kongre düzenleme kurulunun onaylaması durumunda programa dahil edilecektir. Kongre lisanı Türkçe veya İngilizce’dir. Kongremize sözlü ve poster bildiriyle katılabilinecektir. Kongrede sunulmayan bildiriler yayınlanmayacaktır.

 

TEMA VE KONULARI

Ana Konular:

Politik Ekonomi Kriz ve Kriz Teorileri

Siyasi, İktisadi, Bölgesel ve Küresel Krizler’e Teorik Yaklaşımlar

Teorik ve Ampirik Kriz Araştırmaları

Kriz Teorilerine Yeni Yaklaşımlar

Türkiye’de Anayasa ve Krizler

Türkiye’de Demokrasi ve Krizler

Türkiye’de Darbeler ve Krizler

Türkiye’de Politik Ekonomi ve Krizler

Türkiye’de Kamu Politikaları ve Krizler

Türkiye’de Çevre Politikaları ve Krizler

Türkiye’de Hukuk ve Krizler

Türkiye’de Göç ve Krizler

Bölgesel Krizler

Ortadoğu ve Krizler

Balkanlar ve Krizler

Amerika ve Krizler

Asya ve Krizler

Avrupa Birliği ve Krizler

Afrika ve Krizler

Latin Amerika ve  Krizler

Mağrip ve Maşrık Ülkelerinde Krizler

Krizlere Teolojik Yaklaşımlar

Stratejik Yönetim ve Krizler

Finansal Krizler

Yönetim Bilimleri ve Krizler

Toplumsal Krizler

Eğitim Politikaları ve Krizler

Sağlık Politikaları ve Krizler

Medeniyetler ve Krizler

Demografik ve Coğrafi Krizler

Ekolojik Krizler

 

Yoğun katılım talebi sebebiyle Kongremize bildiri özeti göndermek için başvuru süresi 31 Ağustos 2018 tarihine kadar uzatılmıştır. İlginiz için teşekkür ederiz Özet ve tam metin bildiriler kongre e mail adresi: siyasetkongresi@bozok.edu.tr ‘e gönderilmelidir.