YOZGAT BOZOK ÜNİVERSİTESİ

İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ

1. BOZOK ULUSLARARASI SİYASET BİLİMİ KONGRESİ

Yer: Bozok Üniversitesi

https://bozokusbk.bozok.edu.tr/tr