BOZOK ÜNİVERSİTESİ

İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ

1. YOZGAT POTANSİYELLERİ PANELİ Arkeometri ve Turizm

Yer: İİBF Konferans Salonu