BOZOK ÜNİVERSİTESİ

İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ

Bitirme Ödevi / Staj Danışmanlarında Değişiklik - İşletme

Aşağıda adı geçen öğrencilerin danışmanları listedeki gibi değiştirilmiştir.

İlgili öğrencilere duyurulur.