BOZOK ÜNİVERSİTESİ

İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ

Yaz Okulu Sonrası Üç Ders/ Tek Ders Sınavları Hakkında Duyuru

* Yaz okulu sonrası üç ders/tek ders sınavları 11 Eylül 2017 – 13 Eylül 2017 tarihleri arasında yapılacaktır.

* Katılmak isteyen öğrencilerimizin en geç  6 Eylül 2017 Çarşamba günü saat:17.00’a kadar dilekçe ile fakültemize başvuru yapmaları gerekmektedir.

* Başka üniversitelerden yaz okulu alan öğrencilerin notlarının sınavlardan önce mutlaka fakültemize resmi yollardan ulaşması gerekmektedir. Aksi halde öğrenci sınava giremeyecektir.

* Üç ders sınavları final notu yerine geçmektedir. Bu sebeple başka üniversitelerden alınan derslerden sınava girilecekse orada alınan vize notlarının da fakültemize ulaştırılması gerekmektedir.

* Dilekçeler daha sonra fakülteye aslını teslim etmek kaydıyla faks yolu ile gönderilebilir.

* 15.11.2012 tarihinden önce kayıtlanmış öğrencilerin üç ders sınavı hakkı, bu tarihten sonra kayıtlanmış öğrencilerin tek ders sınavı hakkı vardır.

Dilekçe örneği için tıklayınız.

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Faks Numarası : 0354-2421044

---

Üç Ders ve Tek Ders Sınavları hakkındaki Üniversitemizin Duyurusu

Yaz Okulundan sonra yapılacak olan Üç Ders ve Tek Ders Sınavları hakkındaki Üniversitemizin Duyurusu 1     /     Duyuru 2