YOZGAT BOZOK ÜNİVERSİTESİ

İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ

Mazeret Sınavına Girecek Öğrencilere Önemle Duyurulur

               Aşağıdaki bilgilere göre yarıyıl derslerinin sona ereceği 31.12.2018 tarihinden 2 hafta öncesine kadar yani 14.12.2018 tarihine kadar sınava girecek öğrencilerin fakülteye başvuru yapmaları gerekmektedir.

---------

YOZGAT BOZOK ÜNİVERSİTESİ ÖN LİSANS, LİSANS

EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ

Mazeret sınavı

MADDE 26 – (1) Haklı ve geçerli sebeplerle ara sınavına giremeyen öğrencilere ilgili birim yönetim kurulunca girme hakkı tanınan sınavlara mazeret sınavı denir. Ara sınavların dışındaki sınavlar için mazeret sınavı hakkı kullanılamaz. Mazeret sınavı hakkı aynı ders için birden fazla kullanılamaz. Mazeret sınavına girmek isteyen öğrencilerin, mazeretlerini kanıtlayan belgelerle birlikte yarıyıl derslerinin bitiminden iki hafta öncesine kadar ilgili akademik birime başvurmaları gerekir. Mazeretler, ilgili akademik birim yönetim kurulunda incelenerek karara bağlanır.

(2) Mazeretli oldukları süre içinde yapılan sınavlara giren öğrencilerin sınavları geçersiz sayılır.

(3) Ara sınavları aynı gün ve aynı saatte olan öğrencilere, giremedikleri sınavlar için mazeret sınavı hakkı tanınır. Bu durumdaki öğrencilerin ilgili birime dilekçe ile başvurmaları zorunludur.

(4) Mazeret sınavlarına girmeyen öğrencilere ikinci bir mazeret sınav hakkı verilmez.

---------

2018-2019 Akademik Takvimi