YOZGAT BOZOK ÜNİVERSİTESİ

İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ

KYK Bursu Başvurusu

Yükseköğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu Genel Müdürlüğü tarafından Fakültemize 2 kişilik burs kontenjanı ayrılmıştır. Burstan faydalanmak isteyen öğrenciler 17 Ekim 2018 Çarşamba günü mesai bitimine kadar Fakülte Öğrenci İşlerinden alınacak başvuru formu ile başvuru  yapacaktır.. Kazanan öğrenciler başvurular üzerinden Dekanlık tarafından tespit edilecektir.

*** Kazanan kişilere Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu tarafından yapılacak inceleme sonucunda kurum isterse öğrenciye burs yerine kredi tahsis edebilir.

Not: Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu Burs-Kredi Yönetmeliği  9. maddesi gereğince burs verilmeyecek  durumda olan öğrencilerin başvuruları dikkate alınmayacaktır.

Madde 9 –

 a) Kurumdan öğrenim kredisi veya burs almış olan öğrencilere,

b) (Değişik:RG-6/2/2011-27838)(1) 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 10 uncu maddesine  göre burs verilen öğrenciler  hariç  olmak üzere, 5102 sayılı Kanunun 2 nci maddesi kapsamında yer alan kamu kurum ve kuruluşlarından burs almakta olan öğrencilere,

c) (Mülga:RG-24/12/2015-29572)

d) Burs isteğinde bulunduğu tarihte okula giriş tarihi itibariyle bir öğretim yılı kaybı olan öğrencilere,

e) Yabancı uyruklu öğrencilere,

f) Polis akademisi öğrencileri ile askeri okul öğrencilerine,

g) Ek süre öğrenim gören öğrencilere,

h)Yüksek lisans öğrencilerinden hazırlık sınıfında öğrenim gören öğrencilere,

k) Bu Yönetmelik hükümlerine göre burs almaya yeterli bulunmayan öğrencilere,

burs verilmez.

İlgili öğrencilere duyurulur.