YOZGAT BOZOK ÜNİVERSİTESİ

İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ

Yaz Döneminde Staj Yapacak Öğrencilerin Dikkatine

2017-2018 Eğitim Öğretim yılı sonunda, yaz döneminde staj yapmak üzere öğrenci işlerinden dosya alan öğrencilerin, staj dosyalarını en geç 31 mayıs 2018 tarihine kadar onaylatarak öğrenci işlerine teslim etmeleri uygun olacaktır. Bu tarih kesin olmamakla birlikte İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Bitirme Ödevi / Staj Uygulama Esasları 'nın madde 6-b ' de belirtildiği üzere staj başlangıcından en az 20 iş günü önce mutlaka dosyaların teslimi yapılmalıdır.

İlgili öğrencilere duyurulur.