İŞL 406 Uluslararası Finans- Yrd. Doç. Dr. Veli AKEL

 

 

BOZOK ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ

 

I. GENEL BİLGİLER

Dersin Kodu:

İŞL 406

Dersin Adı:

Uluslararası Finans

Öğretim Yarıyılı ve Yılı:

GÜZ

Bölüm:

İşletme

Öğretim Elemanı:

Yrd. Doç. Dr. Veli AKEL

İletişim Bilgileri:

Bozok Üniversitesi                                                              Web: iibf.bozok.edu.tr/akademik/veli_akel.html

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

66100                            YOZGAT                                       Telefon: + 90 354 242 10 42/2815 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

II. DERSİN TANITIMI

 

DERSİN AMACI

Dersin amacı, uluslararası firmaların karar verme sürecini etkileyen faktörlerin incelenmesidir.

 

ELE ALINACAK KONULAR

Derste finansal piyasaların küreselleşmesi; tarihsel bir açıdan Avrupa ve ABD bankacılığı; küresel borç ve hisse senedi piyasalarının yapısı; Avrupa Para Birliği ve finansal piyasalar üzerindeki etkileri; yükselen finansal piyasalar; küresel finansal sistemde düzenleme konuları üzerinde durulmaktadır.. Derste işlenecek temel konu başlıkları, döviz kurlarına ilişkin teori ve politikalar, uluslararası portföy yönetimi, uluslararası finansal piyasalar ve kurumların gelişimi ve güncel gelişmeler ile birlikte uluslararası finansal kuruluşlar olarak sıralanabilir. Ayrıca, uluslararası şirketlerin karar verme mekanizmalarına ilişkin çeşitli vaka analizleri de bu dersin kapsamı içinde yer almaktadır.

 

ÖĞRETİM YÖNTEMİ

Ders ilgili öğretim elemanı tarafından sunum ve tahta kullanılarak anlatılır. Konu güncel ve canlı örnekler bol olduğundan sürekli örnekleme yapılır.

 

DERSİN GEREKLERİ

Öğrencilerin bu dersten başarılı olmaları, bir ara sınav ve final sınavı sonucunda belirlenecektir.

 

DERS GEÇME KOŞULLARI

Öğrencilerin dersten geçmeleri konusunda özel bir şart söz konusu değildir. Başarı notunun hesaplanmasında, ara sınav notunun ağırlığı %40, final sınavı notunun ağırlığı da % 60 olacaktır. Eski yönetmeliğe tabi öğrenciler için başarı notu 50 iken, diğer öğrenciler için başarı notu bağıl not sistemi ile belirlenir.

 

GEREKLİ DOKÜMAN VE ARAÇLAR

1.      Halil Seyidoğlu, Uluslararası Finans, Güzem Can Yayınları

 

2.      Hatice Doğukanlı, Uluslararası Finans, Nobel Kitabevi

 

3.      Havva Tunç, Uluslararası Ticaret Para ve Finans, Alfa Yayınları

 

HAFTALIK DERS PLANI

 

1. Hafta

Uluslararası finans sisteminin tarihsel gelişimi

2. Hafta

Uluslararası finansal piyasalar ve kurumlar; uluslararası para ve finans kuramlarının temel kavramları

3. Hafta

IMF, Dünya Bankası ve OECD gibi uluslararası kuruluşlar; Uluslararası Likidite, Uluslararası Para Fonu ve Ödemeler Dengesi,

4. Hafta

Döviz piyasaları, Temel Parite Koşulları

5. Hafta

Döviz kurunun belirlenmesi ve uluslararası parite koşullarının temelleri ile dalgalı kur sistemlerinin özellikleri

6. Hafta

Uluslararası tahvil piyasaları, eurodollar piyasaları

7. Hafta

Türev Piyasalar

8. Hafta

Vize Sınavı

9. Hafta

Riskten Korunma,

10. Hafta

Uluslararası Para Piyasaları

11. Hafta

 Uluslararası Portföy Yatırımları

12. Hafta

Dış Ticaret Finansmanı

13. Hafta

Doğrudan Yabancı Yatırımlar, Uluslararası Bankacılık

14. Hafta

Türk Bankacılığının uluslararası bankacılık sistemi karşısında rol ve işlemleri, Türk bankalarının kullandığı uluslararası kredi çeşitleri

15. Hafta

Final Sınavı