İŞL 310 Modern Örgüt Teorileri- Yrd. Doç. Dr. Soner TASLAK

 

 

BOZOK ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ

 

I. GENEL BİLGİLER

Dersin Kodu:

İŞL310

Dersin Adı:

Modern Örgüt Teorileri

Öğretim Yarıyılı ve Yılı:

BAHAR

Bölüm:

İşletme

Öğretim Elemanı:

Yrd. Doç. Dr. Soner TASLAK

İletişim Bilgileri:

Bozok Üniversitesi                                                              E-posta: soner.taslak@bozok.edu.tr

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

66100                            YOZGAT                                       Telefon: + 90 354 242 10 42/2806

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

II. DERSİN TANITIMI

 

DERSİN AMACI

Dersimizin amacı, öğrencilerimizi modern örgüt teorileri, yeni yönetim ve örgüt yaklaşımları hakkında ihtiyaç duyacakları bilgiye sahip hale getirmek.

 

ELE ALINACAK KONULAR

Bilimsellik öncesi dönemde yönetim, Bilimsel dönem ve Klasik (bilimsel yönetim akımı, yönetim süreci yaklaşımı ve bürokrasi kuramı), neo-klasik yönetim akımı ve modern yönetim teorileri, örgüt–çevre ve teknoloji ilişkisi, post-modern yönetim ve örgüt teorileri (dönüştürücü yönetim ve dönüştürücü liderlik, örnek edinme, yeniden yapılanma, öğrenen organizasyonlar. kriz yönetimi, ekip yönetimi tam zamanında üretim), kurum teorisi ve kurumsallaşma, popülasyon ekolojisi ve iktisadi örgüt kuramları (işlem maliyeti ve kaynak bağımlılığı teorileri),  sanal organizasyonlar, şebeke organizasyonlar

                                              

ÖĞRETİM YÖNTEMİ

Ders ilgili öğretim elemanı tarafından sunum ve tahta kullanılarak anlatılır. Konu güncel ve canlı örnekler bol olduğundan sürekli örnekleme yapılır. Sınıfın derse olan katılımın üst düzey olması yönünde soru cevaplar detaylandırılır. Her ders olmasa da çoğu derste vaka analizleri çözümlenir. Laboratuar Çalışmaları ile uygulamalar yapılır.

 

DERSİN GEREKLERİ

Öğrencilerin bu dersten başarılı olmaları, bir ara sınav ve final sınavı sonucunda belirlenecektir

 

DERS GEÇME KOŞULLARI

Öğrencilerin dersten geçmeleri konusunda özel bir şart söz konusu değildir. Başarı notunun hesaplanmasında, ara sınav notunun ağırlığı %40, final sınavı notunun ağırlığı da % 60 olacaktır. Eski yönetmeliğe tabi öğrenciler için başarı notu 50 iken, diğer öğrenciler için başarı notu bağıl not sistemi ile belirlenir

 

GEREKLİ DOKÜMAN VE ARAÇLAR

Gürol Yonca, Örgüt Teorisi Olarak Kurumsallaşma, Beta Yayınları- 2005.

 

Ataman Göksel,  İşletme Yönetimi, Türkmen Kitapevi-. 2001.

 

Can Halil, Organizasyon ve Yönetim, Siyasal Kitapevi- 2002.

 

DİĞER BİLGİLER

 

HAFTALIK DERS PLANI

 

I.    Hafta                   

: Bilimsellik öncesi dönemde yönetim

II.    Hafta

: Bilimsel dönem ve Klasik (bilimsel yönetim akımı, yönetim süreci yaklaşımı ve bürokrasi kuramı)

III.   Hafta

: Neo-klasik Yönetim Akımı ve Modern Yönetim Teorileri

IV.   Hafta

: Örgüt–Çevre ve Teknoloji İlişkisi

V.    Hafta

: Post-Modern Yönetim ve Örgüt Teorileri: Dönüştürücü Yönetim ve Dönüştürücü Liderlik

VI.   Hafta

: Post-Modern Yönetim ve Örgüt Teorileri: Örnek Edinme, Yeniden Yapılanma

VII.  Hafta

: Post-Modern Yönetim ve Örgüt Teorileri: Öğrenen Organizasyonlar

VIII. Hafta

: Ara sınav

IX.   Hafta

: Reklâm Kampanyaları

X.    Hafta

: Post-Modern Yönetim ve Örgüt Teorileri: Kriz Yönetimi,

XI.   Hafta

: Post-Modern Yönetim ve Örgüt Teorileri: Ekip Yönetimi, Tam Zamanında Üretim

XII.  Hafta

: Kurum Teorisi ve Kurumsallaşma

XIII. Hafta

: Popülasyon Ekolojisi ve İktisadi Örgüt Kuramları (İşlem Maliyeti ve Kaynak Bağımlılığı Teorileri)

XIV. Hafta

: Sanal Organizasyonlar

XV. Hafta

: Şebeke Organizasyonlar

XVI. Hafta

: Final Sınavı