SRV 208 Güncel Ekonomik Sorunlar- Yrd. Doç. Dr. Murat ÇETİN

 

 

BOZOK ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ

 

I. GENEL BİLGİLER

Dersin Kodu:

SRV 208

Dersin Adı:

Güncel Ekonomik Sorunlar

Öğretim Yarıyılı ve Yılı:

BAHAR

Bölüm:

İktisat

Öğretim Elemanı:

Yrd. Doç. Dr. Murat ÇETİN

İletişim Bilgileri:

Bozok Üniversitesi                                                              E-posta:

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

66100                            YOZGAT                                       Telefon: + 90 354 242 10 42/ 2808

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

II. DERSİN TANITIMI

 

DERSİN AMACI

Bu dersin amacı öğrencilere Türkiye ekonomisi ile ilgili güncel gelişmeleri değerlendirme becerisini kazandırmaktır.

 

ELE ALINACAK KONULAR

Türkiye ekonomisinde sektörel gelişmeler, enflasyon, işsizlik, kayıt dışı ekonomi, döviz piyasası, AB ve dünya ekonomileri ile ilişkiler ve ekonomik krizler.

 

ÖĞRETİM YÖNTEMİ

Ders ilgili öğretim üyesi tarafından anlatılacak. Öğrencilerin de katılımı ile genel tartışmalar yapılacaktır.

 

DERSİN GEREKLERİ

Öğrencilerin bu dersten başarılı olmaları, bir ara sınav ve final sınavı sonucunda belirlenecektir.

 

DERS GEÇME KOŞULLARI

Öğrencilerin dersten geçmeleri konusunda özel bir şart söz konusu değildir. Başarı notunun hesaplanmasında, ara sınav notunun ağırlığı %40 final sınavı notunun ağırlığı da % 60 olacaktır. Eski yönetmeliğe tabi öğrenciler için başarı notu 50 iken, diğer öğrenciler için başarı notu bağıl not sistemi ile belirlenir.

 

GEREKLİ DOKÜMAN VE ARAÇLAR

1) Rıdvan Karluk, Avrupa Birliği ve Türkiye, Beta Yayıncılık, İstanbul, 2007.

2) Aslan, Esen, Türkiye Ekonomisi, Ekin Kitabevi, Bursa, 2006.

3) Hüseyin, Şahin, Türkiye Ekonomisi, Ezgi Kitabevi, 2007.

4) İlgili güncel makaleler.

 

I.    Hafta                   

Türkiye’de Milli Gelir ve Gelir Dağılımı

II.    Hafta

Kayıt Dışı Ekonomi

III.   Hafta

Enflasyon

IV.   Hafta

İstihdam ve İşsizlik

V.    Hafta

Döviz Piyasası

VI.   Hafta

Türkiye’nin Dış Ticaret Yapısı ve Buna Bağlı Sorunlar

VII.  Hafta

Bölgesel Dengesizlikler

VIII. Hafta

Türkiye Ekonomisinde Sektörel Analizler ve Sektörel Sorunlar

IX.   Hafta

Dış Ekonomik İlişkiler Sorunu

X.    Hafta

Dünya Ekonomisi İçinde Türkiye’nin Yeri

XI.   Hafta

AB Türkiye İlişkileri

XII.  Hafta

Entegrasyon Teorileri ve Türkiye

XIII. Hafta

Yeni Ekonomik Düzene Uyum Sorunları

XIV. Hafta

Ekonomik Krizler ve Türkiye